LENA VERMEDAL

I går skrev Bergens Tidende om Arno Onarheim Staurset, som får erstatning etter en stråleskade i Nordsjøen.

— At en arbeider oppholder seg innenfor sperregrensen under radiografi, er skrekkscenariet for bransjen, mener Arne Hovland, visepresident i NDT-foreningen.

Han representerer bransjenæringen og er ansvarlig for ikke-destruktiv prøving (NDT) ved Rosenberg Verft. NDT er en fellesbenevnelse for material-prøvingsmetoder som for eksempel røntgen og ultralyd.

— Det er nok unntaket at folk kommer innenfor sperringene. Det hører heldigvis til sjeldenhetene, mener Hovland.

Selv om bransjen har strenge krav og stadig fokus på sikkerhet, frykter han at det foregår en underrapportering av tilløp til uønskete hendelser og faktiske hendelser.

Opptil ti tilfeller årlig

Årlig får Statens strålevern inn mellom en og ti rapporter om farlige hendelser med røntgenstråling offshore og på land.

— De fleste er ikke alvorlige med hensyn til helserisiko. Vi har ikke inntrykk av at det skjer oftere offshore enn onshore, sier Tor Wøhni, forsker ved Statens strålevern.

Han har jobbet i Strålevernet i 30 år og kan bare huske ett tilfelle av helseskade etter radiografi. Det skjedde for om lag 30 år siden.

Han tror Onarheim Staursets sak er ganske enestående.

— De tilfeller vi har fått av rapporterte brudd på sperregrensen har ikke involvert store stråledoser. Ut ifra det tror jeg ikke vi vil komme til å se flere slike saker, sier Wøhni.

1300 oljearbeidere får kreft

I 1998 startet Kreftregisteret en stor undersøkelse av kreft blant oljearbeidere. Alle som har jobbet eller jobber i næringen er kartlagt, og 28.000 har svart på spørreskjema.

— Fra 2010 til 2020 vil resultatene komme. Det er ventet en del asbestrelatert kreft, sier forsker Leif Åge Strand i Kreftregisteret.

De har foreløpig gjort beregninger som viser at 600 oljearbeidere vil få kreft om fem år og 1300 om ti år.

Særlig utsatt er personell som har drevet mye med boring der asbest lenge ble brukt i boreslammet. Rengjøringspersonell, malere og sveisere har trolig også blitt eksponert for sykdomsfremkallende stoffer.

— Foreløpig har man lite kunnskap. Industrien er ennå ung og arbeiderne er forholdsvis unge, sier Strand.