Mariakirken er den eldste bevarte bygningen i Bergen. Ifølge kirkevergen er det ene kirketårnet i elendig forfatning. Forurensing og vibrasjoner i grunnen på grunn av biltrafikken i området er i ferd med å bli et alvorlig problem for kirkens tilstand.

— Vi vet ikke eksakt hvor alvorlig skadene i klebersteinen i det ene tårnet er. Det visste vi heller ikke da prekestolen holdt på å falle ned fra veggfestene for vel et år siden. Da viste det seg at skadene og forvitringen av murveggen var langt mer alvorlig enn vi hadde kunnskap om. Det er all grunn til å frykte at vi står overfor det samme i det ene tårnet, sier Gunnar Wiik.

I går kveld drøftet Kirkelig fellesråd etablering av lokalt kompetansesenter for de fire middelalderkirkene i Bergen. Da ble det også nedsatt en ressursgruppe, som blant annet skal forberede et slikt senter. Dette skal skje etter mal fra Nidarosdomen i Trondheim. Kirkevergen ønsker å få et lokalt kompetansesenter for å få fart i en omfattende og helt nødvendig rehabilitering av Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke, som alle stammer fra 1100-tallet. Det er nødvendig med en omfattende rehabilitering for å hindre videre forvitring og ødeleggelse av stein og mur i fasader og porter i de fire kirkene, hevder han.

Vibrasjoner fra trafikk

I saksdokumentene til møtet i Kirkelig fellesråd onsdag kveld heter det at mye av prakten i Mariakirken, som omtales som selve smykket på Bryggen, forsvinner på grunn av dårlig vedlikehold.

«De store utfordringene knytter seg til steinarbeidet. Forurensing og vibrasjon i grunnen gjør at vi frykter at kirkens ene tårn vil falle sammen. Den andre utfordringen knytter seg til å ta vare på den unike kunsten i kirken. Denne har ikke vært restaurert i moderne tid, og vi ser allerede at freskene er i ferd med gå tapt», hevder Wik i saksdokumentet.

— Dette betyr ikke at hele kirketårnet er i akutt fare for å rase sammen i nær fremtid. Men forvitringen av klebersteinen er kommet så langt at det er konkret fare for at steinblokker kan løsne og falle ut. Det har skjedd i Nidarosdomen. Derfor er det viktig å få fokus på situasjonen for middelalderkirkene. Dette er et arbeid som ikke kan vente stort lenger, sier Wik. Han synes imidlertid ikke det er nødvendig å sperre av området rundt tårnet. Men skadene i tårnet må holdes under kontinuerlig observasjon.

200 millioner

For noen år siden utarbeidet Kirkelig Fellesråd en teknisk tilstandsrapport for Mariakirken, Domkirken og Korskirken. Disse slo fast at det er akkumulert et vedlikeholdsbehov for de tre gamle sentrumskirkene på nesten 200 millioner kroner. Blant annet er det behov for å skifte ut taket på Domkirken.

Men forfallet er likevel størst i Fana kirke og Mariakirken. I Fana kirke har stein fra taket allerede rast ned, og utgjør en fare for brukerne. Derfor har det vært nødvendig å sette opp en vandretunnel for at folk kan bevege seg trygt like utenfor kirken. Kirkevergen har nylig tatt behovet for vedlikehold av middelalderkirkene opp med Bergen kommune med tanke på å få staten med på å finansiere nødvendig vedlikehold.

— Det nytter ikke lenger å bare skyve dette arbeidet ut i tid. Her står det store og uerstattelige verdier på spill. Derfor må vi nå ta fatt i denne saken, finne finansiering, skaffe oss kompetansen og komme i gang, sier Wik.

KAN RASE UT: Det er det nordre kirketårnet i Mariakirken som er påført store skader på grunn av forurensning ogvibrasjon i grunnen på grunn av biltrafikken. FOTO: ARNE NILSEN
SKADER: Det er uklart hvoromfattende forvitringen avklebersteinen i kirketårnet er. Menenkelte steder er skadene godtsynlige. FOTO: ARNE NILSEN