• Jeg tror mange foreldre og barn snudde på vei til skolen i går. Dette var et slag i ansiktet for plagede og trakasserte barn.

Det sier pressetalskvinne Helga Johannessen i foreningen «Anonyme foreldre av mobbeofre» etter gårsdagens oppslag i BT, der barnepsykolog Magne Raundalen og rådgiver Omar Mekki hevder at et misforstått mobbebegrep gjør flere unge til mobbeofre, og at overbeskyttende foreldre er nesten like ille som reell mobbing.

Feile signaler

— Dette er å snu tingene på hodet og gi helt feile signaler til foreldre som opplever at deres barn blir mobbet på skolen. Konsekvensen kan fort bli at det er foreldrene som blir sittende igjen en følelse av at det er dem det er noe galt med, og at de dermed vegrer seg mot å ta opp problemene med skolen. Kanskje de til og med kan komme til å bagatellisere det som deres egne barn forteller dem om trakassering på skolen. Resultatet kan bli at barna føler seg sviktet ikke bare av skolen og lærerne, men også av egne foreldre, sier Johannessen.

«Hysteriske foreldre»

Hun tror noen lærere vil bruke dette utspillet mot foreldre.

— Det gjelder riktignok ikke alle, men skremmende mange skolefolk lukker øynene for at det finnes mobbing på deres skole. Det finnes nok av dem allerede som har en tendens til å skyve ansvaret over på «hysteriske» foreldre, eller som bagatelliserer eller benekter at mobbing skjer. Nå har de fått støtte for sine holdninger fra fagfolk, og det er betenkelig, blant annet fordi det kan bli vanskeligere å ta opp mobbeproblemer med skolen. Kanskje noen foreldre til og med vil oppleve det som en skjult trussel. «Hvis jeg klager, får jeg kanskje høre at det er meg det er noe i veien med». Jeg tror iallfall det blir et høyere hinder å overvinne for foreldre som ønsker å ta opp mobbeproblematikk med skolen.

Frykter mer mobbing

— Jeg er redd for at flere barn og unge vil oppleve mobbing i kjølvannet av dette utspillet, sier Johannessen.

— Dette er å undergrave mobbeloven som vi kjempet lenge for å få gjennom, sier hun.

Johannessen er skuffet over den rød-grønne regjeringens innsats på dette området.

— Da Bondevik satt med makten var det sterkt fokus og trøkk på temaet mobbing, både i skolen og i arbeidslivet. Vi hører ikke mye om dette verken fra Jens Stoltenberg eller kunnskapsminister Øystein Djupedal, sier hun.

¿ MER MOBBING: Helga Johannessen frykter at utspillet fra Omar Mekki ogMagne Raundalen vil føre til at flere barn og unge blir mobbet.
Brekke, Eirik