— Bakgrunnen er at vi ser at det ene endepunktet av oljeflaket ikke flytter seg i det hele tatt, mens den det andre endepunktet har bredt seg utover, sier Tor Chr. Sletner, leder for Kystverkets beredskapsavdeling i Horten, til NTB.

Kystverket har observert oljeflaket med fly tre ganger i løpet av onsdagen, med fire timer mellom hver inspeksjon. Det er spesielt mellom to av inspeksjonene at den påfallende stillstanden i det sørlige endepunktet ble observert.

— Men vi opplever ikke dette som dramatisk. Det er ikke lenger pumpevirksomhet på plattformen, men det kan kanskje være olje igjen i rør og pumper, sier Sletner.

Kystverket vil sjekke opp dette torsdag. Ifølge Tønsbergs Blads nettutgave tb.no skal Kystverket sende et spesialfartøy utrustet med miniubåt til Statfjord for å undersøke saken.