OLAV GORSETH

— Lastebilen vår synger på siste verset. Og svinnet er altfor stort når vi ikke har noen beskyttelse for varene våre. Dessuten går det ikke rent økonomisk å fortsette med grønnsakshandel hvis vi ikke kan gjøre det hele året, sier Kjersti Åkesson. Søstrene har solgt grønnsaker fra Torget i 21 år.

Byråd Lisbeth Iversen sier at hun forstår at det kan virke urettferdig at de som har holdt seg til regelverket ikke får sette opp boden sin, mens de som har tatt snarveien får stå under tak.

— Søstrene kan påklage avslaget til komiteen. Men byrådets syn er at det ikke skal settes opp noen nye midlertidige bygg i sommer. Og vi vil forsere arbeidet for å få løsninger som skal være tilfredsstillende for kommende vintersesong. Det skal være både for dem som selger fisk, grønnsaker og blomster. Jeg forstår godt at den enkelte torghandler kan føle seg frustrert, men vårt mål er at de første positive endringene skal komme til høsten, sier Iversen.

Kjersti Åkesson har planene klare for en bod som tilfredsstiller grønnsakshandelens behov. Hun fikk også et muntlig tilsagn fra daglig leder for Torget, Lise Wergeland Strømmen.

— Hadde vi vært kjappe og bygget boden vår umiddelbart, hadde vi hatt den her nå. Men vi ville altså være på den sikre siden, og det tapte vi på. Hvis det ikke finnes en ordning for oss, er jeg redd vi bare må avvikle, sier Kjersti Åkesson.