Redd Barna solgte området som ligger nedenfor Tertnes Kro, like ved Tertnes skole i sommer. Området består av en stor, flott mark og en liten skog. Området er etter det BT forstår båndlagt og regulert til friområde.

Tertnes-folket føler seg likevel ikke trygg. Nå mobiliserer de i frykt for hvilke planer Gjelsvik har for området som blir brukt av både skolen, to-tre barnehager og barn ellers på fritiden. Området brukes blant annet i naturfagtimer og som ski— og akebakke om vinteren.

- Passe bratt akebakke

— I fjor ryddet vi skog, slo og raket gresset på dugnad. 40-50 personer deltok, sier Ivar Kråkenes mens han viser oss området. Han har selv to unger på Tertnes skole, og er med i både Foreldrenes arbeidsutvalg på skolen og nystiftede Monsamarken Vel.

— Hva er dere redd for?

— At det skal bli omregulert og bygget boliger der. At Gjelsvik tilbyr noen eldreboliger som kommunen trenger og på den måten greier å få omregulert området, sier Kråkenes.

Mens vi står og betrakter området, kommer Lars Emil Nydegger (11) bort og forteller at han har lekt gjemsel, spilt fotball og akt der.

— Den er akkurat passe bratt til å ake i, sier han. En annen 11-åring, Runar Sylta, kommer bortom og gir klar beskjed:

— Ikke kødd med området her!

- Et fiendtlig oppkjøp

Knud Lorentzen har også engasjert seg i Monsamarken Vel, og deler Kråkenes sine bekymringer.

— Vi frykter at det går noen år, og så vil han presse på for å få større eller mindre deler av området utlagt som tomter. Vi vet at Gjelsvik blant annet driver med eiendom, sier han.

— Han sier han har kjøpt området med hjertet og ønsker almen bruk av området velkommen. Dersom han ikke har tenkt å bruke det til noe, så har vi samme mål. Vi foreslo derfor for ham at vi kunne overføre tomten til en stiftelse, og så forsøke å kjøpe ham ut for det han betalte for området. På den måten kunne vi sikre at det ikke blir brukt til noe annet.

— Hva svarte han til det?

— Han ville ikke ta stilling til det da. Vi ba ham komme tilbake til oss i løpet av fredag. Ellers ville vi oppfatte dette som et fiendtlig oppkjøp. Han har ikke kontaktet oss igjen, sier Lorentzen.

Velforeningens største ønske er at Bergen kommune skal overta eiendommen og sikre den som grøntområde. Hvis ikke det er mulig håper de at en stiftelse kan gjøre det samme. Om så lokalbefolkningen selv må spytte i litt kapital for å overta tomten.

Talsmennene har også full støtte fra Tertnes Idrettslag, som tok initiativet, Tertnes skole og Grønskjeret barnehage.