Tirsdag skal komité for kultur og helse behandle psykiatriplan for Hordaland. Planen får overlege Sigrun Solberg ved Bergen legevakt og koordinator for Psykiatrisk legevakt, Jon Geir Høyersten, til å slå alarm. Årsaken er et forslag om å flytte Psykiatrisk legevakt til et nytt psykiatrisk sykehus som er under planlegging i Bergen.

– Flytteplanene betyr i praksis nedleggelse av Psykiatrisk legevakt, sier Jon Geir Høyersten.

I fjor fikk 906 personer hjelp ved Psykiatrisk legevakt i Bergen. Vet ingenting

– Nærmest ved en tilfeldighet fikk jeg høre om flytteplanene av en kollega i sommer. Vi som er ansvarlig for driften ved Psykiatrisk legevakt, vet verken om flytteplanene eller det nye psykiatriske sykehuset. Hvorfor Hordaland fylkeskommune skal nedlegge tilbudet ved Psykiatrisk legevakt som fungerer svært godt, og som ikke koster fylkeskommunen mer enn 100.000 kroner i året, vet vi heller ikke, presiserer Høyersten som er spesialist i psykiatri og har lang erfaring.

Overlege ved Bergen legevakt, Sigrun Solberg, er redd for at de psykiatriske pasientene vil bli ytterligere stigmatisert dersom de blir nødt til å oppsøke et psykiatrisk sykehus for å få hjelp. – Alle folk kan komme til legevakten uten å være engstelig for å treffe på andre som skal forstå at det er psykiske problemer de skal få hjelp for. Terskelen for å oppsøke et psykiatrisk sykehus kan bli så høy at man heller lar være å be om hjelp, sier Solberg.

– Er det provoserende for byråkratene at vårt tilbud på psykiatrisk legevakt er så ubyråkratisk og effektivt? Vi bruker ikke tiden på møter eller administrasjon, og dessuten får de øvrige legene ved legevakten frigjort mye tid til andre pasienter fordi erfarne psykiatere tar hånd om de mest tidkrevende pasientene, sier Høyersten.

Han har nå sendt en orientering til fylkespolitikerne. Han konkluderer med at det verken er gjennomtenkt eller fornuftig å fjerne tilbudet. Høyersten har også mottatt kommentarer fra Krisesenteret for kvinner, Foreningen for Mental Helse og politimesteren i Bergen som også stiller seg uforstående og kritisk til en eventuell flytting av Psykiatrisk legevakt. Første gang

Hele 90 prosent av besøket ved Psykiatrisk legevakt er

førstegangskonsultasjoner. En stor del av pasientene er unge med depresjoner og selvmordstanker. Om lag 40 prosent av pasientene som vurderes blir henvist videre til en psykiatrisk klinikk, mens ca 24 prosent av pasientene blir innlagt.

Psykiatriplanen skal opp i fylkesutvalget 2. mars og i fylkestinget 21. mars.