• Jeg frykter at regjeringen vil overkjøre Konkurransetilsynet, og likevel tillate at Gilde og Prior får fusjonere, mener Høyres Torbjørn Hansen.

Han omtaler seg selv som partiets «konkurransepolitiske talsmann», og har med glede konstatert at Konkurransetilsynet setter foten ned og sier nei til at de to selskapene får slå seg sammen. Hensynet til forbrukerne tilsier at valgmulighetene ikke bør bli dårligere enn i dag når det gjelder fjørfeprodukter, mener han.

— Likevel er jeg redd for at Senterpartiets innflytelse blir for sterk, og at landbrukssamvirket enda en gang får det som det vil, akkurat som da Nordgården og Gilde ble slått sammen, tilføyer stortingsrepresentanten.

Maktkonsentrasjon

— Hvorfor tar du det for gitt at regjeringen vil overkjøre Konkurransetilsynet?

— Jeg har registrert at landbruksministeren allerede har uttalt seg positivt til fusjon. Det sier det meste.

Ifølge Torbjørn Hansen får vi en alvorlig konsentrasjon av markedsmakt, som absolutt ikke kan være i forbrukernes interesse, dersom selskapene vinner frem.

Han sier videre at Høyre vil bruke de politiske kanaler som finnes for å mobilisere en opinion mot denne utviklingen. Dessuten er han bekymret for virkningene hvis Konkurransetilsynets avgjørelse enda en gang blir skjøvet til side. Det vil gi andre selskaper som får nei til fusjon blod på tann.

— Jeg er også forundret over at Arbeiderpartiet, som omtaler en av statsrådene som «forbrukerminister» (Karita Bekkemellem), godtar at landbruksinteressene i sak etter sak kjører over vanlige folks interesser, sier Hansen til BT.