— Bredere fortau og felt for syklister er utmerket. Det hilser vi velkommen. Men vær så snill og ikke strup trafikken med opphøyde gangfelt, ber Hermund Linde, daglig leder for Arenagruppen, som eier Laksevåg Senter.

De omstridte planene hører til den delen av Bergensprogrammet som handler om gateopprustning. Den aktuelle planen starter i Michael Krohns gate, helt borte i Solheimsviken, og fortsetter gjennom Kringsjåveien til og med Eliasmarken, like før kryssing med Vestre innfartsåre ved vestenden av Damsgårdstunnelen.

Av planbrosjyren fremgår det at kollektivfelt skal fjernes. Det blir da plass til sykkelfelt og bredere fortau. Kringsjåveien skal kort og godt omgjøres til en lokal vei.

32 opphøyde gangfelt

— Som sagt ønsker vi både bredere fortau og sykkelfelt. Men det vi absolutt ikke liker, er at det også skal anlegges opphøyde gangfelt langs hele strekningen. Jeg har talt 32 til sammen i plangrunnlaget. Dette vil få alvorlige konsekvenser for alle som bruker veien. Farten skal reduserer til 30-40 kilometer i timen. Bussrutene får lengre kjøretid. All transport av gods og varer tar lengre tid. I verste fall kan det føre til mindre næringsaktivitet på Laksevåg, der vi de siste årene har hatt en oppblomstring både når det gjelder forretningsvirksomhet og industri.

Linde mener også det er molboaktig å sløyfe busslommer ved stoppestedene, slik at bussene står og hindrer trafikken når de tar opp passasjerer. Da må bilene bak enten vente, eller kanskje noen tar sjansen på å kjøre forbi, sier Linde, som aner en strategi bak dette.

Struper trafikken

— Meningen er å strupe gjennomgangstrafikken i Kringsjåveien, der man kan komme fra vest og helt til Danmark plass uten å betale bompenger. Det fremgår for så vidt klart av planbrosjyren, der det står at meningen er å lede hovedtrafikken via Damsgårdstunnelen. Men det har ikke skjedd trafikkulykker i Kringsjåveien på årevis. I Damsgårdstunnelen, derimot, skjer det ulykker både titt og ofte.

— Det man har glemt i denne prosessen, er å ta hensyn til Laksevågs identitet som bydel, sier Linde, som er selv er Laksevåg-gutt og oppvokst like bortenfor Damsgård hovedgård.

— Nå begynner Laksevåg endelig å våkne til liv igjen. Laksevåg skal ikke være et museum, sier Hermund Linde.

ØDELEGGES: Laksevåg har en identitet og egenart preget av forretningsvirksomhet og industri. Dette blir ødelagt dersom gjennomgangstrafikken i Kringsjåveien strupes, mener Hermund Linde.<p/> BJØRN ERIK LARSSEN (foto)