Daglig leder i Bergen Vann KF, Ole Dan Lundekvam bekrefter overfor Bergens Tidende at kommunenes folk sirkler seg mer og mer inn mot Starefoss— og Knattenområdet i sin jakt på smittekilden til giardia- epidemien.

Bergen Vann KF har bestemt seg for fullstendig å gjennomsøke ledningsnettet i boligstrøket med TV-kameraer. De vil finne ut om det er svakheter og brudd på kloakknettet kan være årsaken til at parasitten giardia har fått utvikle seg i Svartediket.

Mistenkt

— Knatten-området er det eneste større boligområdet hvor det er tilsig direkte til Svartediket. Vi må derfor gjennomsøke området svært nøye for å finne ut om kloakken derfra lekker, sier Lundekvam.

I helgen jobbet et 20 talls ansatte med å lete etter kloakklekkasjer. I går ble mannskapsstyrken doblet.

På lørdag ble kommunens kloakkledning fra øverst i Starefossveien til ned mot avkjørselen til Knatten gjennomspylt og seienere undersøkt med et fjernsynskamera.

Undersøker private rør

I går var kommunens spylebiler ute i samme oppdrag for å undersøke ledningen med et fargestoff for å lokalisere eventuelle lekkasjer.

Samtidig må alle huseiere med private stikkledninger være forberedt på å få kloakken sin gjennomsøkt på samme måte. Bergen kommune har ikke selv utstyr som kan utføre denne gjennomsøkingen. Derfor må private firmaer leies inn til å gjøre dette arbeidet.

— Det vil ta tid. Vi regner ikke med å ha fått gjennomtrålet hele området før i slutten av uken, sier Lundekvam.

Han understreker at Bergen Vann KF allerede etter helgens gjennomsøking har bestemt at kloakkledningen skal skiftes ut eller rehabiliteres som det heter på fagspråket.

Beboerne i Knattenområdet har ikke vannforsyning fra Svartediket. Drikkevannet deres kommer fra Tarlebøvannet og skal være fritt for parasitter. Men vannledningen er lagt i samme grøft som kloakkledningen. Kommunens folk frykter at en mulig lekkasje i kloakkledningen kan føre til kloakkvann lekker ut i grøften og blander seg med det naturlige vanntilsiget til Svartediket.

Samtidig går også «smittedetektivene» bokstavelig talt fra hytte til hytte på Byfjellene for se om kloakkutslippene kan kom fra en av hyttene som fremdeles er i bruk. I går ble blant annet kloakken fra kafeen på Ulriken sjekket opp.

Lundekvam sier at det vil ta noen dager å få analysert disse prøvene.