— Det er bra hvis vi får et nytt sted, men det er jo dumt hvis hele driften må legges ned, synes Katinka Brattland.

Fjortenåringen bruker tirsdag formiddag i Fana Ryttersportsklubbs lokaler på Skjold. Hun er hestepasser i ponnirideskolen og har i fire år hatt hestene på Skjold som sin primære fritidsaktivitet. Sammen med rundt 350 andre barn og unge bruker hun hver uke timevis i stallen på Skjold. Nå må alle de hesteinteresserte og 35 hester og ponnier flytte. At klubben mister plassen på Skjold er imidlertid ingen nyhet.

— I ti år har vi hatt nytt område som første punkt på listen, sier tidligere formann Karstein Rødland.

Fra 2005 starter nemlig arbeidet med boligbygging på området. Siden høsten 2001 har representanter fra Fana Ryttersportsklubb sittet i et utvalg som jobber for å gi ryttersportsklubbene gode forhold.

— Allerede da sa vi at vi ønsket oss et område på Dyngeland, sier formann Rigmor Titt.

Kolliderer med landbruk

Fana Ryttersportsklubb er ikke den eneste klubben som har problemer med å finne et sted å være. I mai 2003 ble Roligheten ridesenter i Sædalen nedlagt. Ridesenterets område skulle brukes til boligbygging, og ridesenteret og kommunen klarte ikke å finne et nytt sted til klubben. Mer enn 350 barn mistet fritidstilbudet sitt.

Fana Ryttersportsklubb vil ikke havne i samme situasjon og har lett med lykt og lupe etter nye områder for klubben.

— At vi har ligget på latsiden? Jeg tror vi har vært på hver eneste gård i hele området, sier Karstein Rødland.

Klubben har lenge visst om et område på Dyngeland som ville være egnet til formålet. De er kommet frem til en avtale med grunneieren, men noen tillatelse fra kommunen har de ikke fått.

— Jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke bare kan skjære gjennom når vi har et område som ligger så godt til rette for hestesport. Jeg forstår ikke at vi skal vike for husbygging, sier en oppgitt Titt som viser til et kart hvor det aktuelle området på Dyngeland er skravert som «foreslått boligområde, ikke juridisk bindende».

6. april 2002 skriver arbeidsgruppen at det skal jobbes videre med Dyngeland som aktuelt område for Fana Ryttersportsklubb. I referatet etter et møte 4. juni 2003 står det at planene for Dyngeland «kolliderer med sterke landbruksinteresser i området». Titt er nærmest rasende over at det kan ta syv måneder å finne ut at området ikke egner seg likevel.

Midlertidig løsning mulig

— Vi har stått på hodet for å få til en midlertidig løsning på Dyngeland, sier byråd for miljø- og byutvikling Lisbeth Iversen.

Kommunen har også et eget arbeidsutvalg for endelig lokalisering av rideanlegg og prioriterer ryttersport høyt.

Fana Ryttersportsklubbs søknad om å få bruke Dyngeland midlertidig ble ikke sendt til kommunen før på nyåret 2004. — Det høres tregt ut, men det er en strid om hvor grensene mellom bolig og landbruk skal gå, og dessuten er det en nabo som ikke ønsker ryttersportsklubb, forteller Iversen.

— Vi har hele tiden hatt tett kontakt med klubben og vi har vært enige om at en midlertidig løsning har førsteprioritet. Men så har Fana Ryttersportsklubb ikke penger til å flytte midlertidig til Dyngeland, og vi har ikke klart å jobbe frem en endelig avtale, forklarer Iversen.

Ryttersportsklubben ønsker seg nemlig en avtale som går over 40 år, slik at de lettere kan få lån og tippemidler.

— Vi kunne skåret gjennom mange ganger hvis det ikke hadde dreid seg om så mange år. Vilkårene for tildeling av tippemidler er et problem for ryttersporten og kommunen, sier Iversen.

— Det koker ned til mangel på penger, tror byråden, men er optimist med tanke på en midlertidig avtale på Dyngeland.

— Jeg tror den midlertidige tillatelsen går gjennom, samtykker Titt.

— Og vil dere benytte dere av den tillatelsen?

— Vi må jo det. Men vi er redde for at vi må legge ned hele driften. Veldig redde, sier formannen.

TRIVES PÅ SKJOLD: - Dumt hvis hele driften må legges ned, synes 14 år gamle Katinka Brattland. Hun er fôrrytter og hestepasser og har tilbringer mye tid i stallen på Skjold.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
SKAL BLI BOLIGER: Fana Ryttersportsklubb har 35 hester og ponnier på Skjold. Det er lenge siden det ble bestemt at området skal brukes til boliger, men klubben har ikke noe nytt sted å være.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN