To av moderniseringsprosjektene i Norge ligger i Sogn; i Årdal og Høyanger.

I går slo hele førstesiden i Finansavisen mot sogningene, med det dystre tittelbudskapet «Høyanger for fall».

Bakgrunnen for oppslaget var at avisen snappet opp en melding som Hydro Aluminium la ut på sine nettsider tirsdag.

— Det vi har gjort er å sette ned en prosjektgruppe som skal se på konsekvensene av nedstengning av Søderberg-teknologien i Høyanger, Årdal og på Karmøy. Gruppen legger frem sitt arbeid til sommeren, sier informasjonssjef Thomas Knutzen i Hydro Aluminium til Bergens Tidende.

Stengningen av Søderberg gjør Høyanger til et miniverk og Årdal til et lite smelteverk på kun 130.000 tonn i året, etter 2006. Det betyr også sterk nedbemanning på de to stedene.

Tiden renner dermed fryktelig raskt ut for den gamle aluminiumproduksjonen i Sogn - med anlegg bygget i perioden etter 1950.

— Prosjektgruppens arbeid blir en del av vårt beslutningsgrunnlag for både Høyanger, Årdal og Karmøy. Denne gruppen har som mandat å vurdere situasjonen etter nedstengningen, slik at vi kan ta vårt samfunnsansvar, sier Knutzen.

— Det er likevel ikke et være eller ikke være for Årdal og Høyanger at Søderberg-produksjonen stenges innen utgangen av 2006. I utgangspunktet vil de to verkene ha en økonomi som gjør at de kan drives videre uten nye anlegg til å erstatte det som stenges, mener Knutzen.

Knutzen mener at meldingen som Hydro la ut på sine nettsider tirsdag ikke er dramatisk. Men i Høyanger og Årdal kobler man meldingen tirsdag mot Hydros krav til lønnsomhet til nye investeringer innenfor aluminium elektrolyse. Og da ser det fryktelig mørkt ut.

Knutzen sier det slik til BT:

— Med dagens situasjon ser ikke Hydro noen aluminiumprosjekter innen elektrolyse i Europa som er attraktive investeringsprosjekter. Med dagens rammevilkår er det også vanskelig i Norge.

Smelteverkene på Vestlandet blir mini-putt-verk internasjonalt målt, når pålagt nedstengning er gjennomført i løpet av 2006 (året 2009 på Karmøy); kun 50.000 tonn metall i Høyanger, ca. 140.000 tonn i Årdal og 150.000 tonn på Karmøy.

LEGGES NED: Uten betydelige Hydro-investeringer i moderne produksjonsteknologi før 2006 blir det kun igjen 50.000 tonn metallproduksjon i Høyanger om knappe fire år. Bildet er fra «Søderberg»-hallen (hall C) i Høyanger, som skal nedlegges i løpet av 2006.<p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH