En undersøkelse av grunnen konkluderer med at skadene enkelte steder er såpass store at de krever «snarest mulig reparasjon». Andre steder er ikke vurdert som like kritiske.

Avdelingsleder i Bergen og Omland Havnevesen, Tor Børresen, sier planen er å starte arbeidet like over nyttår.

— Dette er skader som har oppstått med de nye, store skipene som legger til kai. Når sidepropellene kjøres, oppstår strømmer i sjøen, som igjen graver ut massene under murfoten. Vi ser nå at det er behov for å utbedre disse erosjonsskadene, sier Børresen.

— Hvor kritisk er situasjonen?

— Den er såpass kritisk at vi må gjøre noe med det. Vi vil at kaien skal være i bruk, og da må den være i stand til å ta imot store skip, sier Børresen.

— Hvordan ble skadene oppdaget?

— Enkelte steder er det mulig å se at kaien har seget noe, men man må under vann for å få en oversikt. Vi har undersøkt grunnen med undervannskamera og fått et godt bilde av situasjonen og hva som må gjøres, sier Børresen.

Havnevesenet forbereder nå en anbudsrunde på jobben. Går alt etter planen, vil arbeidet bli gjort i perioden fra nyttår til april neste år.