Morten Bygstad har jernbanelinjen ved Solheimsvannet på Kronstad som nærmeste nabo. Bybanen setter nå opp gjerder langs linjen, for å parkere vogner på sporet om natten. Det nye vogndepotet vil være like utenfor soveromsvinduet hans.

— Huset mitt ligger limt inntil jernbanelinjen, bare fem-seks meter fra sporet, sier Bygstad.

Midlertidig løsning

BT skrev i fjor høst om helsefarlig støy nattetid fra parkerte bybanevogner på Kronstad. Etat for helsetjenester i Bergen slo fast at støynivået overskred grensen i reguleringsplanen til Etat for byggesak og private planer. De ba Bybanen AS og Byggesaksetaten ordne opp.

NATTEBRÅK: 30. januar i fjor skrev BT om fortvilte bybanenaboer på Kronstad.
FAKSIMILE

Men i februar fikk Bybanen for andre gang dispensasjon fra Byggesaksetatens reguleringsplan, og planlegger nå et nytt, midlertidig vogndepot ikke langt unna det eksisterende Konstad-depotet.

— Jeg frykter at det vil gå ut over nattesøvnen. Vognene skal parkeres her hver natt i tre år. Det er over 1000 netter, sier Bygstad.

Bygstad forteller at flere andre naboer har klaget på Bybanens planer ved Solheimsvannet, og anslår at minst 30 personer i nabolaget vil rammes. Han understreker at Helsevernetatens vurderte bråket fra depotet på Kronstad som for høyt i forhold til regelverket.

— Helsevernetatens bekymring har ennå ikke fått følger for det eksisterende depotet på Kronstad. Nå er vi er redde for at det blir like mye støy her, sier Bygstad om planene.

- Har ordnet opp

Sikkerhets- og kvalitetssjef i Bybanen AS, Ivar Gubberud, sier problemet med bråk fra vognene på Kronstad er løst.

— Vi har gjort ulike tiltak for å redusere støyen fra vognene på Kronstad. Viftene i vognene slås nå av automatisk etter kort tid, sier han.

Gubberud mener det vil bli minimalt med støy om natten ved det nye depotet.

— Disse vognene vil kjøre først inn, etter ettermiddagsrushet, og sist ut, i sekstiden om morgenen. Vognene må slås på og varmes opp cirka 20 minutter før de skal kjøre, sier han.

Bygstad er likevel ikke overbevist.

— Om det stemmer, er det er jo gode nyheter, men jeg føler meg ikke sikker. Noe av grunnen til at vi er bekymret er mangelen på informasjon, sier Bygstad.

Ber ikke om bråk

Det er Byggesaksetaten som har ansvar for å håndheve sin egen reguleringsplan, opplyser overingeniør Viviann Sandvik i helsevernetaten til BT.

Nabo Bystad mener nå at Byggesaksetaten må ordne opp.

— Jeg syns ikke de nok en gang burde gi Bybanen dispensasjon til å bråke om nettene i et boligfelt. Hva er vitsen med en reguleringsplan hvis det gang på gang gis tillatelse til å bryte den, spør Bygstad.

— Utfallet ble som det ble. Jeg kan ikke svare mer detaljert, sier sakens tidligere saksbehandler, Karsten Høyheim.

Han opplyser at saken nå er inne til klagebehandling og at en ny saksbehandler derfor har overtatt ansvaret.

Seksjonsleder for byggesaker, Trygve Sæle, mener kommunen ikke har gitt tillatelse til mer bråk.

— Vi har kun gitt dispensasjon til å sette opp et nettinggjerde på området. Vi har ikke drøftet støyproblematikken. Støy henger ikke sammen med denne saken, sier Sæle.