Mandag morgen kunne vi høre en ordfrisk rektor på Fridalen som til NRK Hordaland ga uttrykk for det sjokk det faktisk var å få høre at skolen skulle legges ned. Hun sa det samme til Bergens Tidende da hun dagen før for første gang fikk høre om nedleggingsplanene til byrådet.

Derfra og videre har ingen representanter for de to skolene uttalt seg om byrådets forslag. De to skolenes ledelse har fått munnkurv fra byrådsavdeling for oppvekst, får BT opplyst. Det eneste de får lov til å gi uttrykk for er at de synes forslaget til nedlegging er trist.

Vi kjenner ikke begrunnelsen for at skolelederne ikke får uttale seg, men undrer oss litt over at en byrådsavdeling ledet av Venstres tyr til denne typen virkemidler for å kontrollere informasjonsstrømmen. Hva er de redde for?

De aller fleste oppegående mennesker forstår at en rektor er underlagt en kommuneledelse. Når vedtak er gjort, må denne rektoren pent rette seg etter vedtaket, gjør hun ikke det, må hun i sin ytterste konsekvens pakke sammen og gi seg. Foreløpig er nedleggingen av Fridalen vedtatt. Den beslutningen ligger til bystyret.

De aller fleste forstår også forskjellen på en kommuneledelse og en rektor. De forstår at det kan være ulike oppfatninger rundt en politisk beslutning avhengig av hvor i systemet man befinner seg. De forstår i hvert fall at den rektor knapt finnes, som vil forsvare et forslag om å legge ned skolen han eller hun leder.

Derfor skaper det heller ikke rot eller uklarhet om hva som er byrådets oppfatning når en rektor for en skole byrådet vil legge ned, argumenterer mot forslaget. Noen vil faktisk kunne hevde at det er denne rektorens fordømte plikt å kjempe med nebb og klør mot et slikt nedleggingsforslag, og det uten at rektor kan beskyldes for å være illojal mot byrådet.

Venstre er et parti som setter ytringsfriheten høyt. Venstre er et parti som er opptatt av åpenhet i offentlig forvaltning. Venstre er et parti med svært stolte tradisjoner på dette området. Venstre tror på en åpen debatt om kontroversielle beslutninger. Derfor skulle det vært interessant å vite hva Venstre er redd for kan komme til å skje dersom to rektorer får lov til å si det de egentlig mener om byrådets forslag om å legge ned skolene deres. Det er vel ikke slik at Venstre er redd for det frie ord?