— Det er ikkje kvar dag eg får urovarsel på kveldstid. Dei som jobbar i miljøet er bekymra for at det er snakk om eit nytt, ukjent stoff, seier Lisbeth Iversen, byråd for sosial, bustad og områdesatsing.

Ho var ein av deltakarane på Stiftelsen Bergensklinikkenes rusfaglege forum i dag, der ho heldt innlegg om utfordringar for rusfeltet i Bergen kommune. Hovudbodskapen var at høgaste prioritet må vera kampen om å redda liv.

Det heile skjer berre éin dag etter at politiet kunne melda om fire overdosedødsfall sidan laurdag.

Nye piller

— Det er mange på så få dagar. Men me ser førebels ingen indikasjon på nokon samanheng mellom dødsfalla, sa Jannike Bremar Johannessen hos volds- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon til bt.no i går.

Iversen seier tilbakemeldingane ho har fått frå dei som jobbar opp mot rusmisbrukarane, er at det kan vera snakk om eit endra rusbilete.

— Me er usikre på kva som skjer, men det kan sjå ut som at stoff verken brukarane eller fagmiljøet kjenner til, er i bruk, seier ho.

Ho seier både Strax-huset og Kirkens Bymisjon rapporterer om mindre utdeling av brukarutstyr, men at det samtidig ikkje er indikasjonar på at det er meir ureint utstyr i bruk.

— Det kan difor vera snakk om nye rusmiddel i form av piller, meiner Iversen.

— Min bønn til alle er at dei må kontakta tenestene våre, og vera tett på våre folk, seier byråden.

Må undersøkjast

Kari Lossius, klinikkdirektør for Stiftelsen Bergensklinikkene, påpeikar at det førebels berre vert spekulasjonar om kva som kan vera årsaka til bølgja av overdosedødsfall. Men ho understrekar at det difor er svært viktig å undersøkja det grundig.

— I tillegg må me tenkja på kva me kan gjera for å førebyggja. På lang sikt blir me til dømes nøydd til å gjera noko med den opne russcenen i Nygårdsparken, seier ho.

Over nyttår skal Stiftelsen Bergensklinikkene vera med på eit pilotprosjekt i regi av Helsedepartementet som eit ledd i ein overdosekampanje.

Blant tiltaka i prosjektet er å visa rusmisbrukarane at toleransen deira for stoff kan endra seg etter at dei har vore rusfri ei stund, drilla dei i nødnummeret, og sjå til at dei rusar seg saman med andre.

— Det er svært lite forsking på dette området, men me har ein del praktisk erfaring som me no vil testa, seier Lossius.

Så langt i år er det registrert 24 overdosedødsfall i Hordaland. Talet er førebels og kan stiga, då obduksjonsrapportar ofte først vil vera klar etter fleire månader.