Statens vegvesen reknar med at det kan bli kø i ferjesambandet Lavik-Oppedal i samband med haustferien for skulane i Sogn og Fjordane og Hordaland, som tek til komande helg.

— Spesielt komande fredag ettermiddag og søndag 17. oktober forventar vi at det blir ein del kø oppe i vegen. Ventetida kan kome opp i ein til to timar, trur rådgjevar Lise Olsmo Oen i Statens vegvesen.

Etter at ei av ferjene til Fjord 1 Fylkesbaatane grunnstøtte i sommar, har ferjesambandet berre hatt ei hovudferje og ei reserveferje. Reserveferja har mindre kapasitet enn ferja som er på verkstad.

— Det kan føre til at trafikantar kan risikere at dei ikkje kjem med på den ferjeavgangen dei møter til. Det er viktig at trafikantane får vite om dette, slik at dei kan planleggje, seier Oen.

Reis på andre tidspunkt

Å vente til laurdagsmorgon før ein reiser på haustferie, kan vere eit tips. På same måte kan det vere lurt å starte tidleg på heimvegen neste søndag for å unngå dei verste køene.

Oen fortel at Statens vegvesen har vurdert å setje inn ei tredje ferje i sambandet, men at det ikkje er økonomiske midlar til dette.

Alternativ rute

- Når kan vi vente at ferja er ferdig reparert?

— Vi har fått signal om at den kan kome inn igjen mot slutten av haustferieveka, eller rett etter ferien, seier Oen.

E39 Lavik - Oppedal er ikkje einaste staden det er muleg å krysse Sognefjorden.

Reisande kan også vurdere dei alternative ferjesambanda riksveg 5 Mannheller-Fodnes og riksveg 13 Hella-Vangsnes–Dragsvik.