— Dei sender tog av garde over Hardangervidda under alle slags forhold. Om bord sit 280 lettkledde personar saman med ein konduktør og ein togførar.

Brannsjef David Skjerven på Voss fryktar ei stor ulukke på Bergensbanen.

Brannbil på bane

  • Når ulukka først skjer, vil det vera under vanskelege forhold. Det må vi rekna med.

Han meiner Jernbaneverket har for dårlege kriseplanar og er redd ansvaret skal havna lokalt når ulukka er ute.

Brannvesenet på Voss kan køyra ein brannbil inn på ei jernbanevogn, dersom alarmen skulle gå.

Der har dei med vatn til brannsløkking og elles mykje verktøy.

Veravhengig redding

Men brannsjefen spør seg kva som skal gjerast dersom skadde personar må fraktast vekk.

— Dei som trur snøscooter og helikopter kan brukast, veit ikkje kva dei snakkar om.

Ein snøscooter har dårleg plass. Eit helikopter kan ikkje fly om vêret er for dårleg.

Eit arbeid er no sett i gang av fleire kommunar for å få opp beredskapen, fortel Skjerven. Han har lite tru på Jernbaneverket og håpar å få samferdsleministeren på banen.

— Bergensbanen har hatt flaks altfor lenge.

- Har beredskap

Han meiner Jernbaneverket hadde hellet med seg då Signaturtoget køyrde av sporet midt inne på vidda for tre år sidan.

— Vi har beredskapsplanar, og det trudde eg brannsjefen på Voss visste, seier Inge Hjertaas, informasjonssjef i Jernbaneverket.

På Ål stasjon står eit diesellokomotiv og fire vogner i beredskap, kan han fortelja.

Dessuten har Jernbaneverket saman med vegvesenet, eit samarbeid med hjelpekorpset på Geilo.

Om straumen forsvinn kan det bli kaldt i toget, men vi har pledd og ovnar i beredskap, fortel Hjertaas.

Ras er sørste faren

- Vil du avvisa kritikken frå brannsjefen på Voss?

— Ein bør alltid vera litt bekymra. Vi skal ikkje lena oss tilbake og sei alt er bra. På Bergensbanen er det ras som er den største faren og vi gjer alt vi kan for å redusera den risikoen.

Dei siste åra har Jernbaneverket hatt ei tretrinns beredskapsordning som er styrt av vermeldingane.

— Grønn beredskap betyr først og fremst ekstra visitasjon, gul beredskap medfører fleire tiltak som saktekjøring på utsette parti, og ved raud beredskap er prognosane så ekstreme at banestrekningar må stengjast for all trafikk, fortel Hjertaas.

Kan bli kaldt

Men brannsjefen på Voss er ikkje veldig imponert.

— Eg er skeptisk til om Jernbaneverket rekk fram med alt dei har planlagt, seier han.

— Er veret voldsomt nok, vert passasjerane veldig kalde mens dei ventar.

Stolar du på bergingsmannskapa?

PÅ AVVEIE. Signaturtoget ble liggende i flere dager før det var mulig å få det på sporet igjen. (FOTO: Rune Nielsen)
Bergens Tidende
HARDT ARBEID. Toget satt godt fast i snømassene. (FOTO: Arne Hofseth.)
Arne Hofseth