— Når vi middels stor fare, meiner vi faren for sjølvutløyste skred, seier informasjonssjef Kjell Hauge i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til Bergens Tidende.

— Faren for aktivitetsutløyste snøskred er mykje høgare, og veks i takt med skiløparar, snøbrettkøyrarar og snøscooterførarar sin aukande hang til å oppsøka brattheng med djup snø for å oppleva spenning, åtvarar Hauge.

— Er det område folk bør unngå?

— Vi har ikkje registrert at deler av landet skil seg ut. I fjellområda har det den siste tida kome ein del snø, samstundes som vinden har gjort sitt til at den bygger seg opp mest snø i le-områda. Der er rasfaren størst.

— Korleis finn ein dei mykje omtalte le-områda?

— Det er ikkje alltid like lett. Vinden har ofte ei anna retning enn det ein registrerer i låglandet. Bles vinden frå vest, er rasfaren størst i austhellingar. Men bruk den gode gamle fjellregelen om å spørja kjentfolk, tilrår Hauge.

For å unngå aktivitetetsutløyste ras er det også ein soleklar fjellregel å fylgja; den om å halda seg til merka løyper. Regelen gjeld både for turløyper og alpinbakkar.

Informasjonssjef Kjell Hauge minner om at det alt har skjedd to dødsulykker her i landet i vinter grunna aktivitetsutløyste snøskred. Ein skiløpar omkom på Nordmøre og ein snøscooterførar i Nordland.

FRYKTAR SKRED:Køyring utanfor oppmerka løyper kan lett utløyse snøskred.
Arkivfoto: Marita Aarekol