— Jeg kan bekrefte at det er kommet flere bekymringsbrev til soknerådet i Os kyrkjelyd. Og at soknerådet tar saken alvorlig, sier kirkeverge Gerhard Hansen.

— Jeg har fått tilsvarende henvendelser etter at jeg kom ut med boken «Besatt av demoner». Og jeg må dessverre si at det minner veldig om det jeg opplevde i kirkemiljøet i Os på 1970-tallet. Det kan være grunn til å rope et varsku slik at dette ikke får utvikle seg, sier forfatter Bente Bratlund.

Frykt for ny Os-sak

Det er etter at religiøse ungdommer fra andre kanter av landet kom til Os i 2008 at flere det siste året har gitt uttrykk for frykt for en ny Os-sak overfor soknerådet. Den såkalte Os-saken ble rullet opp på tampen av 1970-tallet, da flere prester skal ha utsatt en ung kvinne for eksorsisme. Nylig kom også Bratlunds bok ut, der hun blant annet fortalte om hva prester hadde utsatt henne for noen år før Os-saken.

— Bekymringsbrevene fra i fjor og i år nevner ikke demonutdrivelse, men frykt for karismatiske miljøer som har oppstått i menigheten den siste tiden. Soknerådet tar påstandene alvorlig, men jeg må vise til soknerådslederen, sier kirkeverge Gerhard Hansen.

Advarer mot gateforbønn

Demonutdrivelser er imidlertid et tema. I ett av bekymringsbrevene skriver soknerådsmedlem Liv G. Strømsvåg for eksempel dette:

«Då eg tok mellomfag i kristendom ved Høgskulen i Volda, stod det i ei kyrkjehistoriebok vi hadde der: Demonutdrivinga på Os er det som har skada den norske kyrkja mest i nyare tid. Er vi villige til å la dette skje igjen?»

Sammen med mannen sin, Arvid Tveit, har Strømsvåg også forfattet et åpent brev til ungdom i Os, der de advarer mot grupper av unge voksne som driver forbønn og håndspåleggelse på gaten på Osøyro.

— «Vi veit at det ikkje er lett korkje for vaksne eller ungdom å seia nei når nokon påstår at dei representerer Gud. Dei som seier slikt, får lett makt over folk. Er ein ikkje klår over dette, er faren for misbruk av denne makta stor.»

- Kallet til Os

Soknerådsleder Lill-Karin Wallem bekrefter overfor BT at bekymringsbrevene dreier seg om ungdommer fra flere kanter av landet, og også en fra utlandet, som hevder å ha fått et kall fra Gud om å si opp gode jobber, og flytte til Os for å delta i menighetsarbeidet og hjelpe ungdommer i nabokommunen til Bergen.

— Fordi vi har benyttet flere av dem i ungdomsarbeidet i kommunen, og det er dukket opp beskyldninger om at de driver med uvanlige saker i andre sammenhenger, har folk i menigheten sendt oss bekymringsbrev og bedt oss ta affære. Det mener vi å ha gjort. Men vi er ikke ferdig med prosessen. Vi har snakket med ungdommene og gjort det helt klart hva vi forventer av dem i menighetsarbeidet, og hva de ikke kan gjøre. Vi føler vi har en god dialog med dem. Og ser det faktisk som noe positivt at unge melder seg for å bidra. At de har andre uttrykksformer kan være vanskelig for noen i menigheten å forholde seg til. At vi heller ikke har reagert på andre måter, har fått noen til å være misfornøyd. Soknerådet mener likevel at vi må løse denne saken over tid. Så langt ser vi ingen grunn til å overdramatisere den, sier Wallem.

Hun bekrefter at biskopen i Bjørgvin er informert. BT er fortalt at ungdommene som jobber for Os menighet også tilbyr forbønn og helbredelse på gaten i Os.

Forbønn på gaten

  • Hva er det folk i menigheten har reagert på?

— Problemet er at vi ikke har helt oversikt over det nye ungdomsmiljøet i Os. Det er kommet flere påstander om at ungdommene driver forbønn og forkynnelse på gaten. Og at det er delt ut brosjyrer som menigheten slett ikke kan stå inne for. Mye tyder på at dette dreier seg om ungdommer fra andre miljøer enn de som fikk kall om å komme til Os. Og det andre miljøet vet vi lite om. Det virker som om bekymringsbrevene blander dette sammen. Derfor må vi følge nøye med og komme til bunns i dette uten at vi rammer uskyldige, sier Wallem.

— Det er imidlertid ingen tvil om at vi må være på vakt, sier soknerådslederen.

Hva er det med Os?

Prost Margrethe H. Askeland, som tidligere også var sokneprest i Os, sier at hun er enig i måten soknerådet har behandlet bekymringsbrevene så langt.

— Prestene har også snakket med ungdommene fordi vi deler bekymringene. Og vi har klart gitt uttrykk for hva vi mener. Blant annet at vi ikke kan støtte forbønn og håndspåleggelse på åpen gate. På den annen side legger vi oss ikke opp i hva de gjør når de ikke arbeider for menigheten, sier Askeland, som bekrefter at denne saken trolig er blant dem som blir diskutert med biskopen når han kommer til visitas i Os i april.

— Hva er det med Os, Bente Bratlund?

— Jeg kan ikke svare på det. Men det er et helt betimelig og viktig spørsmål i denne sammenheng, sier hun.

Er det noen grunn til bekymring? Si din mening i feltet under!