— Nå er vi lei av å ikke få svar, sier Tor Mario Auran.

Han er leder for Nattland FAU. Sammen med FAU fra Sædalen og Hunstad skole hadde de innkalt til felles foreldremøte i går kveld. Nesten 300 foreldre møtte opp i flerbrukshallen på Sædalen skole. Til stede var også skolebyråd Harald Victor Hove (H), finansbyråd Liv Røssland (Frp) og kommunaldirektør Anne Marit Presterud, for å forklare hvordan flyttingen av 350 barn fra Nattland skole til Sædalen skole kunne gå mest mulig smertefritt.

— Ved å flytte hele barnetrinnet på Nattland skole til Sædalen skole, vil man nesten fordoble elevtallet. Vi er spesielt bekymret for trafikksituasjonen. Vi må sikre en trygg skolevei for barna, sier Auran.

Klar til nyttår

Han og de andre foreldrene har i lang tid følt at de har fått lite informasjon fra kommunen.

— Det har vært forferdelig frustrerende at vi har fått vite så lite. Det har også ført til rykter der noen har hørt en ting og noen noe annet. Det er veldig uheldige, sier Auran.

Han forteller at informasjonsmangel har ført til et tillitsproblem mellom foreldre og kommunen. Ønske om å vite mer var også en av grunnene til møtet i går. Og mangel på informasjon var det første Røssland tok opp da ordet ble hennes.

— Vi vet at det har vært stor frustrasjon angående informasjon. Det er beklagelig, sa hun.

Det har tidligere vært en bekymring blant foreldrene om paviljongen på Sædalen ville stå ferdig med nyttår. I går kunne Røssland bekrefte at den kom til å gjøre det og ville være innflytningsklar ved årsskifte.

En byggeplass

Det er spesielt fire punkter foreldre ved de tre skolene vil ha svar på ved møtet i går:

Trafikksituasjonen rundt Sædalen skole.

Ungdomsskoleelevene som skal gå på Nattland skole under oppussingen.

Best mulig integrering av elevene fra Hunstad skole.

Lærerens situasjon ved flytting.

Mens hele barnetrinnet på Nattland Skole vil flytte til Sædalen, vil ungdomsskolen bli igjen.

— Det kommer til å bli en byggeplass der. Vi lurer på hvordan elevene skal få mulighet til å konsentrere seg om skolearbeid når anleggsmaskiner jobber utenfor skolebygget, sier Aura

En annen utfordring er at lærerne ved Nattland skole må jobbe både på barnetrinnet og ungdomstrinnet for å fylle opp 100 prosent stillinger. Når barneskolen flytter må lærerne pendle den to kilometer lange veien mellom de to skolene.

— Det kommer til å bli en massiv logistikkutfordring. Det kommer også til å spise av den tiden lærerne skal bruke på elevene, sier han.

Fornøyd med informasjon

Foreldrene var fornøyde etter møtet.

— Dette møtet var viktig først og fremst for å få all informasjon på bordet. Det følte jeg vi fikk. Enkelte ting kunne de jo ikke svare på fordi de ikke hadde kommet så langt i prosessen. Men vi fikk oppklart en del av det vi lurte på, sier FAU-lederen.

For at lærere skal slippe å pendle, vil det bli lagt opp til at de jobber hele dager på en av skolene. Og elevene på ungdomsskolen vil bli skjermet for det mest støyende arbeidet, ettersom dette vil bli gjort på kvelden.

Røssland fortalte i går at det vil bli en befaring neste uke, for å finne ut hvordan skoleområdet kunne gjøres mest mulig sikkert. Selv om foreldrene fikk svar på hvordan det skulle bli trafikksikkert på skoleområdet, er de fremdeles bekymret for sikkerheten på skoleveien.

MÅTTE SVARE: Foreldremøte på Sædalen skole om Nattland skole. Byrådene Liv Røssland og Harald Victor Hove deltok.
PAUL SIGVE AMUNDSEN