Han hevder at offentlige sjukehus har ledig kapasitet, som ikkje blir utnytta av økonomiske årsaker.

— Bedrøveleg

45.000 pasienter venter no på behandling i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. For å få ned køane har Helse Vest inngått avtaler med syv private klinikkar, samtlige utenfor regionen. Planen er å gjøre enda flere avtaler med privatpraktiserande spesialistar, samt organisere behandling i utlandet for enkelte pasientergrupper.

— Dette er bedrøveleg. Helse Vest burde undersøkt om deres egne sjukehus har kapasitet før de inngår avtaler med private, seier direktør Abrahamsen.

Etter hans mening kunne sjukehuset på Voss levert same helsetjenester som private, og det til konkurransedyktige priser:

— Men vi får ikkje produsere så mye som vi ønsker. Dersom vi følger Helse Vest sine plantal for 2002, vil vi få ein unytta kapasitet innen elektiv kirurgi på 10-15 prosent, seier han.

Ryddar i ventelistene

— Avtaler med private er meint som eit tillegg til de offentlige sjukehusa, seier informasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal, til BT.

— Men direktøren på Voss mener at de burde utnytte og utvikle den kapasiteten som finnes ved de offentlige sjukehusa, før de inngjekk avtaler med private?

— Eg har stor sans for det synspunktet. Men det å gjøre det ene, treng ikkje bety at ein ikkje gjer det andre. Det er helt klart eit mål å utnytte kapasiteten i vår region hundre prosent.

Helse Vest skal no gå gjennom ventelistene, kvalitetssikre alle data og kartlegge det reelle behovet. På det nye, grønne telefonnummeret 800 41 004 kan pasienter få informasjon både om ventetider fritt sjukehusval.