– Skulle så galt skje at vi fikk sykdommen inn til oss, og måtte hogge ned alle trærne, ville vi aldri komme tilbake med samme produksjon, sier Steinstø.

Taper store inntekter

Uansett vil det ta fra syv til ti år før produksjonen kan ta seg opp igjen. Og deler av gården lar det seg ikke gjøre å plante til med bare nye trær.

– Det blir for bratt, så omtrent halvparten av dagens frukthage ville blitt stående uten trær, sier fruktbonden på Steinstø.

I gårsdagens Bergens Tidende ble det kjent at Mattilsynet oppfordrer alle hageeiere i Bergen om å fjerne bulke— og pilemispler fra hagene sine. Disse er vertsplanter for pærebrann, en sykdom som på ny er påvist i Bergen

– Vi er takknemlige overfor bergenserne som må tåle at hagebuskene deres blir til småflis, sier jordbrukssjef i Ullensvang, Trond Steine.

I Hardanger, landets største område for dyrking av epler og pærer er det ikke funnet forekomster av pærebrann, men Mattilsynet frykter at smitten kan spre seg fra kysten innover i fruktdistriktene.

Steine, mener det er på sin plass at alle i Hardanger fjerner sine egne bulke- og pilemispler. Det vil også kommunene gjøre. Mandag starter arbeidet.

Blomster og bier

Og selv om Bergen er en del kilometer unna, er faren for smitte absolutt til stede. Det skyldes bruken av bier for å få fart på bestøvningen av frukttrærne.

Hvis biene kommer fra et område med pærebrann kan de bære med seg smitten i bikuben. Mattilsynet har derfor gitt strenge restriksjoner for når biene kan flyttes. – Vi håper å få ryddet Øygarden helt for bulke- og pilemispel i sommer. Mange birøktere fra Hardanger har biene sine her når fruktblomstringen er over, sier Ørjan Simonsen, rådgiver for plantehelse i Mattilsynet.

Savner informasjon

Mange bergensere har opp gjennom årene kjøpt frukt fra gården Steinstø som ligger like ved Fyksesundbroen. De siste 40 årene to generasjoner skapt seg et godt levebrød på salg av frukt og bær direkte til forbruker. Opplysningen om at den fryktede pærebrannen også kan gå på epletrærne skremmer.

– Jeg var ikke klar over det. Til nå har jeg trodd dette utelukkende var en sykdom som rammet pæretrær, sier Ola Steinstø.

Selv det vil være alvorlig for ham. For på det svært brattlendte bruket dyrkes det hvert år ca. 15 tonn pærer og 45 tonn epler. Førstehåndsverdien av pærene alene er 225.000 kroner.

– Her savner jeg mer informasjon fra landbruksmyndighetene. Alvoret i trusselen har rett og slett ikke gått opp for oss, sier han.

FRYKT: I 40 år har bøndene på gården Steinstø i Kvam skapt et levebrød på salg av frukt direkte til forbruker. Skulle pærebrann spre seg til gården, står levebrødet til Ola Steinstø i fare.
KNUT EGIL WANG