I en undersøkelse som er offentliggjort i Statistisk Sentralbyrås magasin "Samfunnsspeilet", kommer det frem at fruktbarheten på Vestlandet er høy. Det er registrert en fødselsrate på rundt to barn per kvinne for alle vestlandsfylkene i perioden 1996-2000. Bergen hadde en fruktbarhet på 1,85 barn per kvinne, det samme som landsgjennomsnittet. Sogn og Fjordane har en høy fruktbarhet på over to barn per kvinne i perioden.

Mer generelt forteller undersøkelsen at kommuner med høy fruktbarhet hovedsakelig ligger langs kysten, mens kommuner med lav fruktbarhet i hovedsak er innlandskommuner. De større byene skiller seg ut med en lavere fruktbarhet i forhold til de omkringliggende kommunene. Kvinnene i byene er også eldre når de får barn enn kvinner i de omkringliggende kommunene.

Os, Askøy og Fjell som grenser opp til Bergen, hadde et fruktbarhetsnivå på over to barn per kvinne. I tillegg er det i Hordaland en svak trend med høyere fruktbarhet i kystkommuner enn i innlandskommuner. Mange av kystkommunene har en fruktbarhet på over to barn per kvinne, mens innlandskommunene har færre enn to barn per kvinne.

Fruktbarhetsmønsteret er ganske homogent i hele Hordaland. De fleste av kommunene har en fruktbarhet på over to barn per kvinne. Den gjennomsnittlige fødealderen er høy i fylket, den ligger på 29,5 år.

Oslo er det fylket med lavest fruktbarhet i Norge. De samlede fruktbarhetstallet ligger på 1,68 barn per kvinne for perioden 1996-2000. Samtidig har Oslo en høy gjennomsnittlig fødealder med 30,2 år.

Hedmark og Oppland er to av de fylkene i landet som har den laveste fruktbarheten, Aust— og Vest-Agder ligger høyt med henholdsvis 1,90 og 1,96 barn per kvinne for perioden 1996-2000 I Rogaland ble det født over to barn per kvinne i perioden 1996-2000m og Stavanger hadde en fruktbarhet på 1,93, noe som er en svært høy fruktbarhet i forhold til de andre storbyene i Norge, men den laveste i fylket.

Fem av de ti kommunene med høyest fruktbarhetsnivå finner vi i Nordland og Troms. Dette er kommunene Rødøy, Tranøy, Moksnes, Bjarkøy og Flakstad. Alle disse kommunene er øyer, bortsett fra Rødøy. Utenom Troms og Nordland er det Snillfjord i Sør-Trøndelag, Hornindal og Selje i Sogn og Fjordane, Fitjar i Hordaland og Åseral i Vest-Agder som har de høyeste fruktbarhetsnivåene i landet.