— Jeg kan ikke forstå at dette skal vekke reaksjoner, sier Frps gruppeleder Liv Røssland til Bergens Tidende.

Les også: Frps siste bybaneopprør

Kroken på døren

Men knappe to uker før Frp går i byråd med KrF og Høyre, vekket partiets forslag i bystyret reaksjoner. Arne Jakobsen (A) sa om forslag at ble det vedtatt, ville det bety kroken på døren for hele Bergensprogrammet.

— Det sitter mange rundt og undrer på hva som skjer i Bergen. Et av partiene som skal i byråd tar opp på ny et forslag som for lengst har falt på Stortinget.

Og Anne Gine Hestetun sier til BT.

— Hva er verdien av byrådsplattformen når Frp ikke har mer kontroll over medlemmene sine enn dette forslaget viser. Jeg er spent på fortsettelsen. Bybanen fortjener en bedre skjebne, sier Hestetun.

Kostnadssprekk

Bakgrunnen for Frps forslag er den ferske kostnadsprognosen som viser at Bybanen blir over 400 millioner kroner dyrere enn kostnadsrammen som lå der da Stortinget godkjente bybaneprosjektet.

Saken skulle ekspederes fra bystyret til Stortinget, fordi landets øverste politiske forsamling formelt skal varsles om kostnadssprekken. Det ga Frp en ny mulighet til å vise at de ikke vil ha noen bybane finansiert med bompenger. En siste mulighet, mener byråd Lisbeth Iversen (KrF).

— Politiske krampetrekninger. En hanekamp. Dette er det gamle bystyret. Den nye avtalen gjelder for det nye bystyret, og da forutsetter jeg at Frp holder seg til avtalen, sier Iversen. Om knappe to uker går hun i byråd med Frp

- Uheldig

Varaordfører Kristian Helland (KrF) deltok på komitémøtet tidligere på dag da forslaget om at Jernbaneverket og staten umiddelbart skulle overta ansvare for Bybanen først ble fremmet.

— Det er litt forvirrende at Frp har en mening i oktober og en i november. Det gir jo vann på møllen til dem som mener det er vanskelig å vite hva Frp vil. Jeg hadde håpet at partiet skulle vise ansvar. De hadde tjent på å vise noe annet, sier han.

— Tror du Frp stemmer noe annet etter at de er kommet i byråd i november?

— Jeg regner med de vil belite seg, sier han.

Hårsåre bybanetilhengere

Det spørs. Liv Røssland kunne i går ikke helt se at partiets standpunkt skulle bli noe problem for et nytt byråd.

— Jeg kan ikke uten videre se at dette standpunktet skal skape problemer. Vi mener jo at dette bare er sunn fornuft. Ingen kan vel være imot at staten overtar ansvaret for økonomien i Bybanen. Vi har ikke skjønt at dette skulle vekke sånn oppsikt og at det skulle være så hårsårt.

Hva Frp egentlig mener om Bybanen ga Sigurd Galtung Døsvigs tydelig uttrykk for i debatten.

— Vi synes det er helt forkastelig at disse stadige ekstraregningene skal legges på bilistene. Vi vil ikke betale dette. Vi har 2000 milliarder statskassen. Vi har så mye penger at vi ikke vet hva vi skal bruke de til.

I bystyret fikk Frps forslag kun tilslutning fra Pensjonistpartiet.

UROKRÅKER: Gruppeleder Liv Røssland (Frp) og kommende ordfører Gunnar Bakke (Frp) stelte til litt bybaneuro på det aller siste bystyremøtet før et nytt bystyre overtar. I forgrunnen gruppeleder i Høyre, Hilde Onarheim.
VEGAR VALDE