— Fremskrittspartiet forstår ikke hvordan man skal løse klimaproblemene i Bergen. En femteklassing kunne hjulpet FrP til å forstå klimaproblematikken bedre, sier Ingar Flatlandsmo, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

At Fremskrittspartiet etter hans mening blander sammen svevestøv over Bergen med utslipp av klimagasser i partiets klimapakke, gjør at han tviler på at partiet har forstått hva som er grunnleggende klimaproblemer.

Etter å ha gått gjennom Bergen FrP sin handlingsplan for et bedre klima i byen, reagerer han på flere av tiltakene.

Mot veiprising

— Det verste er iveren etter å bygge flere veier. Bilene står allerede for brorparten av utslippene av CO2 i Bergen. Mer vei fører til mer trafikk, det er et ubestridelig faktum, sier naturvernlederen.

Han mener at selv om færre vil stå i kø, fører bedre veier igjen til økt kjøreglede - og dermed flere biler.

Selv om Flatlandsmo utroper FrP til klimaversting, er det ikke nødvendigvis stort bedre i andre leirer.

— I tillegg til FrP, er både Arbeiderpartiet og Høyre mot veiprising. Det er en av de viktigste tiltakene for å redusere bilbruken, sier han. Også Kristelig Folkeparti sin støtte til Arnanipatunnelen mener han gir til et forklaringsproblem.

Buss er bra

Men ikke alt er svart. Blant annet skryter Flatlandsmo over at FrP vil prioritere kollektivtransport. Og en konsekvens av mer veibygging, er flere kollektivfelt.

— Det er mye svada blant klimatiltakene. Det er mye bra om buss, men det mest konkrete blant forslagene er negative for klimaet, mener Flatlandsmo.

Knut Strand