16. oktober holdt Bergen Frp årsmøte på Hotell Norge. Valgkomiteen under ledelse av gruppeleder Liv Røssland hadde avgitt sin innstilling. Foran årsmøtet tydet mye på at valgene denne gangen ville gå som smurt, noe som på ingen måte er vanlig i Bergen Frp.

Hadde avtale

Men Arvid Blommedal ville gi Liv Røssland en advarsel. Derfor var det mobilisert foran møtet. Alle Blommedals støttespillere fikk utdelt lister med overskriften: «Anbefalt votering».

Karin Woldseth, Arvid Blommedal og Knut Vidar Schjenken ble valgt i tråd med innstillingene. Woldseth som leder. Hun og Schjenken nøt fortsatt en viss tillit hos Blommedals folk.

Utskiftningene skulle ramme enkelte foreslåtte styremedlemmer, varamedlemmer og delegater til fylkesårsmøtet.

Bystyremedlem Tor Woldseth og Sigurd Galtung Døsvig var foreslått av valgkomiteen til styret. På listen Blommedals lojale fikk utdelt før møtet sto i stedet navnene til Kenneth Rasmussen og Inger Johanne Svanevik. Woldseth og Døsvig var dømt til å tape.

For riktig å forsikre seg om at uerfarne møtedeltakere ikke skulle tabbe seg ut ved valg av nye styremedlemmer, sto det på seddelen de hadde fått fra Blommedals:

«OBS: Valg på 4 styremedlemmer er samlet, og alle 4 navn MÅ føres opp på samme stemmeseddel.»

Soleklart flertall

Med disse utskiftningene hadde Blommedal et soleklart flertall i styret. Blommedal fikk også fjernet to varamedlemmer han ikke hadde kontroll over. Det var Magnar Lid og Monica Nilsen.

Men Blommedals folk ønsket også flere lojale folk blant delegatene til fylkesårsmøtet. Nestleder Lill Karin Dale og sekretær Bjørn Tore Olsen var ikke regnet som lojale — og ble skiftet ut, sammen med før nevnte Magnar Lid og Monica Nilsen. På lappen til stemmekveget sto det: «Disse 11 delegatene MÅ føres opp på samme stemmeseddel.»

Tellingen ble foretatt på partikontoret dagen etter. Nærmere 50 av de mobiliserte fulgte anmodningen lojalt og leverte identiske stemmesedler. Det får BT bekreftet av en fra tellekorpset.