Foreldre som betaler for andre barnepassere enn dem kommunen tilbyr, bør også kunne få kommunale «barnehagesubsidier», mener Frp. I praksis åpner Frp for at kommunene skal utbetale inntil ca. 145.000 kroner til praktikanter og dagmammaer årlig. Beløpet tilsvarer den summen staten anbefaler kommuner å bruke på å subsidiere en familiebarnehageplass for barn under tre år.

— Det høres egentlig forlokkende ut med praktikant hjemme, sier Annette Hellstedt, mor til tre måneder gamle Hedda til Aftenposten.

— Jeg ville heller brukt pengene på å forbedre barnehagene og på å gi pedagogene høyere lønn, slik at det blir mer lukrativt å jobbe i barnehage, sier Synne Tollerud Bull, mor til Luna på samme alder. De er to av fire i en forholdsvis nystartet barselgruppe som denne dagen møtes i Frognerparken i Oslo.

Kommunalt ansvar

Frp mente lenge at staten skulle dele ut like store subsidier til alle foreldre, uavhengig av om de sendte barna i barnehage eller passet dem selv hjemme. Men fra 2009 ble partiprogrammet modifisert - blant annet etter at Aftenposten fokuserte på konsekvensene av å utbetale store summer i form av økt barnetrygd til både polske og norske foreldre, og til andre foreldre i Norge med innvandrerbakgrunn.

I gjeldende stortingsprogram går partiet fortsatt inn for «likhet» i overføringene den enkelte familie mottar fra staten, men går vekk fra prinsippet om at foreldrene selv skal kunne få de statlige subsidiene direkte utbetalt - de skal gå til en annen barnepasser.

Kommunestyret avgjør

Fra nyttår har kommunene overtatt finansieringen av barnehagesektoren, og i utkast til nytt lokalpolitisk program slår Frp fortsatt fast at det skal være «likhet i overføringene den enkelte familie mottar til barneomsorg».

— Kommunene velger, når de nå har det hele og fulle ansvaret, om de vil gi like overføringer til en barnehageplass som til annen barnepass, sier Per Sandberg, nestleder i Frp.

Han forklarer at Frps folkevalgte selv kan avgjøre om de vil bruke deler av pengene til barnehager til annen type omsorg, og tilpasse dette lokalt.

— Betyr det at de kan velge å gi samme sum til pass av barn hjemme som til barn på samme alder i barnehage?

— Ja. Hvis de vil, kan de det. Om pengene går til barnehage eller til en kontantsum til annen barneomsorg, blir kostnaden den samme for kommunen.

En shjemmeboende hushjelp

På spørsmål om Frp mener man kan sidestille tilskudd til praktikant eller dagmamma med de nasjonalt anbefalte tilskuddssatsene til familiebarnehager, svarer Sandberg «ja». Samtidig legger han til at kommunene «ikke nødvendigvis» behøver å dele ut hele summen.

— Dette må være fleksibelt, sier han, og viser til at foreldre for eksempel har ulike turnusordninger og ulike behov.

— Foreldrene må kunne velge en kombinasjon av barnehage, «nightnurse» eller praktikant/dagmamma, sier han. Barseltreffet i Frognerparken tygger på Frps forslag før de etterhvert blir ganske enige.

— Velfungerende barnehager er vel det vi helst vil ha, sier alle de fire mødrene til Aftenposten.

— En praktikant er jo en slags hjemmeboende hushjelp. Det blir ikke riktig at det offentlige skal betale for en kombinasjon av hushjelp, grytevask og barnepass, sier Annette Hellstedt.

— De rike kan betale praktikanten sin selv, avslutter hun.

Høyre og KrF: Uaktuelt

De ansvarlige byrådene i Oslo og Bergen, som begge samarbeider med Frp, avviser Frps forslag.

Frp sitter i byrådet i både Oslo og Bergen, og blant annet her mener Frp at partiets lokalpolitikere kan iverksette prinsippet om å bruke kommunale subsidier på praktikanter og dagmammaer. Men de ansvarlige byrådene i de nevnte storbykommunene avviser forslaget.

- En stor kostnad

  • Dette er ikke aktuell politikk, sier Filip Rygg (KrF), byråd for barnehage og skole i Bergen. Han opplyser at han har konferert med byrådet før han svarer.

Rygg er ikke enig med Frp om at forslaget ikke vil koste penger.

— Alle barn går jo ikke i barnehage. Forslaget vil omfatte mange barn, og dette vil bli en stor kostnad, som på ingen måte er kompensert gjennom de statlige rammeoverføringene, sier han.

I tillegg påpeker han at kommunen er opptatt av at de tilbudene kommunen skal subsidiere, skal ha en stor grad av pedagogisk preg.

— Vi er for valgfrihet. Men innenfor de begrensede rammene vi har, kan jeg ikke se at dette er en god måte å forvalte pengene på, sier han

Hva mener du om kommunale «barnehagesubsidier»?

UENIG: Filip Rygg (KrF) mener Frp tar feil når de hevder forslaget ikke vil koste penger. FOTO: Scanpix