Det er Fremskrittspartiets forhandler, Gjermund Hagesæter, som opplyser dette til Bergens Tidende. Får Frp sin vilje, blir alt som heter bompenger en saga blott.

For Hordaland vil dette bety nedbetaling på all gjeld på så vel Nordhordlandsbrua som Askøybrua, Osterøybrua, Trekantsambandet, Folgefonnstunnelen og tunnelene i Bergen.

Det samme gjelder Lærdalstunnelen, Fjærlandsveien og veistrekningen Florø-Førde i Sogn og Fjordane.

Han sier at Frp ønsker å likestille disse bompengeprosjektene med den særbehandlingen som Gardermobanen oppnådde.

Kravet er ikke ment å ha umiddelbar virkning i forbindelse med den forestående budsjettbehandlingen. Det er først når revidert nasjonalbudsjett til våren skal vedtas at partiet vil presse regjeringen til å ta et standpunkt.

Ifølge Hagesæter vil den totale regningen komme på ca. 10 milliarder kroner.

I vedtaket fra Frp heter det blant annet:

«Frp mener (derfor) at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett bør legge frem forslag om å slette all gjeld påhvilende bompengeprosjekter enten prosjektet er vei, tunnel eller bro, på lik linje med det som er gjennomført for Gardermobanen og fylkeskommunal gjeld påhvilende de fylkeskommunale sykehus.»