– Kommunen trenger ikke drive et kinoselskap for å få det kinotilbudet vi ønsker. Det kan vi gjøre gjennom en avtale med en privat eier, sier Frps Gunnar Bakke etter at bystyret i går vedtok byrådets eierskapsmelding.

– Samme argument gjelder for parkeringsselskapet, legger han til.

Med stemmene til Frp og byrådspartiene KrF, Venstre og Høyre, har bystyret sagt at kommunens eierskap skal kategoriseres som enten finansielt eller politisk. Eierandelene som kalles finansielle, skal enten skaffe penger i kommunens kasse eller vurderes solgt. Andre eierinteresser skal tjene politiske mål.

Folkeaksjen Fløibanen?

Bystyret vedtok i går at byrådet skal komme tilbake til bystyret med egne saker om konsekvensene for hvert enkelt selskap.

Bakke forventer at her kommer salgsmeldinger:

– Hvorfor ikke gjøre Fløibanen til et folkeaksjeselskap? Det tror jeg hadde gjort noe med engasjementet rundt selskapet, sa han i debatten.

Ap ville at bystyret skulle si nei til salg av Fløibanen, BIR, Tide og Bergen Tomteselskap, og ønsket å binde kommunen til å eie BKK-aksjer i ti år. Ap-forslaget fikk ikke flertall.

– Ideologisk skille

– Godt at denne saken kommer opp like før valget, for sjelden ser vi så tydelig de ideologiske forskjellene i bystyret, sa Aps Terje Ohnstad.

Eierskapsmeldingen har ligget som en verkebyll for byrådet gjennom store deler av valgperioden. Den første versjonen klarte aldri å samle flertall. Etter at byrådet fant tilbake til Frp i vinter, ble partiene enige om å be byrådet fremme en ny eierskapsmelding.

Spørsmålet om bystyremedlemmer skal kastes ut av styrene for kommunens selskaper, blir avgjort til høsten. RV varslet i går at partiet støtter byrådets nei til bystyremedlemmer i styrene, men vil at det fortsatt skal sitte politikere der, ikke profesjonelle styrerepresentanter.

Valde, Vegar