GUNNAR WIEDERSTRØM

Dermed kan det i verste fall ende med brudd i forhandlingene om byrådets kuttpakke på over 100 millioner kroner. Men det står om beskjedne fire millioner kroner til Bergen kunstmuseum. Og partene skal forhandle videre i dag

Sosialhjelpskutt

— Vi har fått gjennomslag fra byrådspartiene om at vi beholder 80 prosentregelen. Men vi stiller som vilkår at det også kuttes i bevilgningen til Bergen kunstmuseum. Det er helt urimelig at kunstmuseet i Lysverk-bygget skal slippe unna kutt i den situasjonen kommunen er i, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

På et ekstraordinært møte i Frps bystyregruppe i går kveld fikk Røssland de nødvendige fullmakter til å forhandle videre. Byrådspartiene hadde tidligere på dagene akseptert at trygdete som er avhengig av sosialhjelp skal sitte igjen med 80 prosent av minstepensjonen når boutgiftene er dekket. Dermed var også det viktigste hinderet for å oppnå enighet om kuttpakken fjernet.

— Vi gjorde det med en gang klart at vi ikke aksepterte kutt her. Samtidig har vi godtatt at kontantstøtten regnes som en del av inntekten for sosialhjelpsmottakere. Her er Bergen i utakt med resten av Kommune-Norge og vi er utakt med Frp ellers i landet, sier Røssland.

Må stenge museet

Gruppeleder Hilde Onarheim (H) sier byrådspartiene ikke kan godta kutt i bevilgningene til Bergen kunstmuseum.

— For oss blir dette svært vanskelig. Vi forstår at Frp vil sette sitt stempel på denne avtalen, men vi tviler på om det er mulig å gjennomføre.

— Hva skjer om bevilgningene kuttes med 3,75 millioner kroner?

— Da må stenge museet. Men som sagt, jeg tviler på at dette lar seg gjennomføre. Vi har ansatte som må lønnes og internleie som må betales. De utgiftene forsvinner ikke. Og vi taper jo billettinntektene. Dessuten er dette et kjempeflott bygg som betyr mye for Bergen.

— Hvordan skal dere komme til enighet med Frp?

— En måte å gjøre dette på er å utvide rammene, sier Onarheim.

Byrådet har nemlig et beløp på 39 millioner kroner som er usaldert. Selv om alle kuttforslag gjennomføres og byrådet lykkes med å redusere utgiftene som planlagt, ligger det fortsatt an til et underskudd på 39 millioner kroner. Ved å øke dette til 43 millioner er det gjennomført en form for saldering.

Absolutt krav

— Beløpet det er snakk om er peanuts, sier Onarheim.

Det gjenstår å se om Frp er enig i dette.

— Jeg oppfatter dette som et absolutt krav fra vår bystyregruppe. Når vi godtar smertelige kutt på alle andre sektorer, kan det ikke være slik at denne delen av kulturbudsjettet slipper kutt, sier Liv Røssland.

Ellers er partene enige om å kutte 30 millioner kroner i vedlikehold av bygninger, 10 millioner på kulturbudsjettet og 25 millioner i såkalte generelle nedtrekk innenfor eldreomsorg, barnevern og sosial omsorg.

Skulle det ende med brudd i forhandlingene, må byrådspartiene forhandle med Arbeiderpartiet. Men så langt hadde ikke Hilde Onarheim tenkt da BT snakket med henne i går.