Bergen og flere andre norske byer deltar for tiden i et forskningsprosjekt som vurderer stoffet naltreksone som LAR-behandling.

Preparatet skal blokkere helt for pasienters sug etter heroin og andre opiater. På landsbasis deltar nærmere 160 pasienter.

Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus opplyser om at de ikke vil se på data fra prosjektet før i høst. Når forsøksprosjektet avsluttes etter sommeren, vil en kunne sammenligne naltreksone med subuxone, som lenge har vært gullstandarden i LAR-behandling.

Allerede nå har imidlertid Bergen Frp programfestet å jobbe for at naltreksone skal bli et fullverdig tilbud for LAR-pasienter.

— Viktig å vente

— Vi ønsker å gi et tilbud til de som ønsker en rusfri hverdag. Naltreksone er ikke er narkotisk preparat, og er altså et alternativ til nedtrapping gjennom legemiddel som subutex og metadon, sier bystyremedlem Silje Hjemdal i Frp.

Bergen Venstres førstekandidat foran høstens kommunevalg, Erlend Horn, synes forskningsprosjektet rundt naltreksone er spennende. Han ønsker likevel ikke å gå ut med sin fulle støtte til Frp, ennå.

— Jeg synes ikke det er heldig å iverksette slike tiltak før prosjektet er ferdig, selv om det er greit å være positiv i forkant. Som et generelt prinsipp, mener jeg det er viktig å vente til forskning er avsluttet, før en lager politikk på bakgrunn av det, sier han, og følger opp.

Kan konkludere kjapt

— Det er imidlertid bra at verktøykassen i rusomsorgen er så stor som mulig. Jeg er positiv til å utvide den. Om prosjektet er så godt som enkelthistorier tyder på, vil vi selvfølgelig være med på dette, sier Horn.

- Hvor lang tid etter prosjektet er ferdig vil dere trenge på å konkludere?

— Om prosjektet gir gode resultater, tror jeg ikke noen parti vil være imot naltreksone. Dukker det opp ting underveis, kan både jeg og andre i bystyret konkludere relativt kjapt, sier han.

- Unik inngang

Pasientene som deltar i prosjektet gis en sprøyte naltreksone i baken hver fjerde uke.

De intervjues månedelig, samtidig som det blir foretatt urin- og blodprøver underveis.

— Det som er så genialt med naltreksone, er at det er noe en tar én gang i måneden. I tillegg til å være rusfri, slipper en å omgå andre andre i ruskretser en kanskje ønsker å redusere omgang med. Slik vi ser det, er naltreksone en unik inngang til flere muligheter for å komme seg bort fra rusproblematikk, sier Hjemdal i Frp.

- Men hvorfor ikke vente med å jobbe for dette før etter prosjektet er ferdig og en har flere svar, slik som Horn i Venstre anbefaler?

- Passivt av Venstre

— Flere pasienter i prosjektet har skrytt av behandlingen. De har etterspurt politikere og bedt de komme på banen. Jeg synes det er passivt å si at vi må vente. Dette handler om å være på ballen og begynne arbeidet nå. Politiske prosesser kan ta lang tid, sier hun.

Hjemdal peker videre på at flere deltakere i prosjektet har stått frem i BT og andre medier for å fortelle om hvordan naltreksone har forandret livene deres.

BT har tidligere fortalt om «Asle», en av pasientene som deltar i prosjektet. Han kunne fortelle at han ikke lenger kjenner sug etter heroin eller andre opiater, etter å ha begynt med naltreksone.

Arbeiderpartiet positive

Forrige helg gikk Arbeiderpartiet inn for at de tyngste rusmisbrukerne skal kunne tilbys heroinassistert behandling. Partiets ordførerkandidat i Bergen, Marte Mjøs Persen, var blant dem som kjempet frem forslaget under landsmøtet.

Hun er i likhet med Horn positiv til flere behandlingsmåter og naltreksone, dersom forskningsprosjektet gir gode resultater.

— Så lenge det er medisinsk begrunnet, og fagfolkene ønsker dette, er vi positive til å starte opp så fort som mulig. Jeg opplever at det har vært gode tilbakemeldinger for naltreksone så langt. Det kan bli et viktig tilskudd, sier Persen.