De ville bli en del av byrådet etter valget i 2003, men måtte nøye seg med å bli støtteparti. I to år har de sikret byrådet flertall i bystyret, men nå vil ikke Frp mer.

Det gjorde de klart da de i går la frem sitt alternative forslag til Bergens-budsjett for 2006.

– Vi har vist i to år at vi har vært ryddige samarbeidspartnere. Derfor krever vi nå større innflytelse. Det blir ingen budsjettforhandling før vi får en avtale om at det startes forhandlinger med sikte på et flertallsbyråd hvor Frp inngår, sier partiets gruppeleder i bystyre, Liv Røssland.

Frp mener byrådet ikke har fulgt opp mange av Frps punkter i samarbeidsavtalen, som ligger til grunn for samarbeidet med byrådet.

– Et ikke-parti En vel så viktig grunn til Frps vrede er at byrådspartiene Venstre og KrF ved flere anledninger har gått mot forslag fra sitt eget byråd, mens Frp lojalt har støtte forslagene.

Det siste eksemplet var Clear Channel-avtalen, der de to byrådspartiene snudde og sikret flertall mot avtalen. Et annet eksempel Røssland nevner er økt voksentetthet i barnehagene, som ble stoppet av opposisjonen og KrF.

– Vi konstaterer at vi blir stående igjen og forsvare byrådet, mens andre byrådspartier galant hoppe over til den andre siden. Vi ser nå at byrådspartiene blir stående igjen med kreditt for alle gode tiltak, mens vi bli stående igjen som et ikke-parti. Her er bystyregruppen samstemt, og har vært rimelig lei ganske lenge, sier Røssland.

– Kan ikke gå med på det – Hva skjer viss byrådspartiene seier nei til kravet?

– Da har vi jo en parlamentarisk situasjon i Bergen, sier Røssland, som avviser at dette er et forhandlingsutspill for å få mer gjennom i budsjettet.

Både Høyre og KrFs gruppeledere er forsiktig med å kommentere kravet før de har diskutert saken med Frp.

Venstres gruppeleder Anders Skoglund, har derimot svaret klart:

– Det kan nok ikke Venstre gå med på. Vi skal selvfølgelig lese dette brevet, men det kan nok ikke bli et utfall at de blir en del av byrådet. Der går klar grense for Venstre.

– Hva er problemet?

– Den politiske avstanden er for stor på flere områder, som miljøpolitikken, bybanen og en del kulturpolitiske prioriteringer.

– De sier dette er et absolutt krav, mens dere sier nei. Hva gjør byrådet da?

– Vi har en avtale med Høyre og KrF for fire år, og det er det vi forholder oss til, sier Skoglund.

Selv om gruppeleder Kristian Helland i KrF er knapp, tyder hans kommentar heller ikke bra for Frps byrådsdrømmer:

– Jeg viser til at vi har en samarbeidsavtale som gjelder for hele denne perioden, og jeg ser ingen grunn til å endre den.

Åpner for Ap

Viss Frp holder fast på kravet i de kommende forhandlingene, må byrådet søke støtte andre steder for sitt budsjett. Uten en budsjettavtale går nemlig byrådet:

– Vi må ha flertall for budsjettet. Viss ikke vi har flertall for budsjettet er det heller ikke noe grunnlag for byrådet. Det betyr at byrådet ikke har tillit, og at vi får en parlamentarisk situasjon, sier byrådsleder Monica Mæland.

Det eneste andre partiet som alene kan sikre de tre byrådspartiene flertall er Arbeiderpartiet. Det er nok mer forlokkende for byrådet, enn en blanding av partiene SV, RV, Senterpartiet og/eller Pensjonistpartiet.

Skulle Frp stå fast på kravet om byrådsplass, har dermed det største opposisjonspartiet gode kort for å få sine krav gjennom.

– I utgangspunktet tar vi selvfølgelig på oss ansvaret for å få gjennom et budsjett for Bergen kommune. Men Frp har tross alt inngått en samarbeidsavtale med byrådspartiene. Inntil den avtalen er brutt, vil jeg si det er Frps ansvar å lose dette budsjettet gjennom, sier gruppeleder Terje Ohnstad i Arbeiderpartiet.