Stemningen ble tidvis amper da bystyret i går diskuterte byrådets siste rapport om økonomien i Bergen kommune.

— Bystyret er ført bak lyset! Byrådet har tiltatt seg fullmakter som de ikke har, tordnet Torstein Dahle (RV).

Det som opprørte Dahle, og representantene fra SV, Ap og Senterpartiet, var rapportene om at byrådet har sendt ut krav om kraftige kutt i bemanningen for å få helse- og omsorgssektoren i balanse neste år.

BT kunne lørdag fortelle at pleie- og omsorgsavdelingen i Åsane bydel neste år får 13,7 millioner mindre enn i år. 20 årsverk skal her kuttes i den åpne omsorgen.

Forsikringer fra Drevland

Arbeiderpartiet, RV, SV og Senterpartiet fremmet derfor et forslag om at alle kutt måtte stanses, inntil byrådet kom tilbake til bystyre med en konsekvensutredning.

Tross innstendige oppfordringer ville ikke Fremskrittspartiet støtte forslaget. Det skyldes ifølge gruppeleder Liv Røssland forsikringer fra byråd for helse og omsorg Trude Drevland (H), om at ingenting er avgjort.

— Hun har bedt om å få inn forslag, men det er ikke satt i gang noen ting ennå, sier Røssland.

I stedet fremmet Frp sitt eget forslag om en konsekvensutredning, uten kravet om at kuttforberedelsene må stoppes. Dette stemte også byrådspartiene og Pensjonistpartiet for.

Pengesluk

I den såkalte tertialrapport 2, som dannet grunnlaget for debatten, ligger noe av årsakene til at det neste år kan bli solide kutt i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune:

Ni av ti underskuddskroner skriver seg fra denne sektoren. Byrådsavdeling for helse og omsorg ligger an til å bruke 146 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Dette er også den eneste byrådsavdelingen som har økt underskuddet siden byrådets forrige prognose i juli.

Marsjordre

En indikasjon på at det kan bli harde tak for å holde budsjettene i tiden fremover, kom fra bystyrerepresentant Trygve Birkeland (KrF). Han hevet i sitt innlegg en advarende pekefinger mot ledere i kommunale institusjoner:

— Tjenestestedsledelsen kan ikke lenger skylde på systemet. Det er viktig at lojaliteten til organisasjonen blir satt på dagsordenen, og at ansvaret blir satt på den enkelte tjenestestedsleder.