Det mener skolepolitisk talsmann i Frp, Anders Anundsen.

— At praktisk talt alle elever i Hordaland har fått oppfylt sine ønsker på første opptak, er en god pekepinn på hvor utmerket dette systemet virker, sier Anundsen.

Hordaland har hatt fritt skolevalg de siste fire årene. Foreløpig er det bare omkring halvparten av landets fylker som praktiserer denne ordningen. Fritt skolevalg innebærer at alle kan søke seg til den skolen de vil innenfor fylkesgrensene, uten å ta hensyn til beliggenhet i forhold til hjemstedet.

— Neste skritt bør være at også skillet mellom fylkene oppheves, slik at friheten til å velge skole blir ytterligere utvidet. Pengene bør følge elevene, ikke fylkesgrensene, sier Anundsen.

— Erfaringene så langt viser at den gamle frykten for at det skal danne seg a- og b-skoler hvis elevene får velge fritt, er helt ubegrunnet, mener han.