Partiet reagerer på at Arbeidarpartiet og ordførar Jan Utkilen (Sotralista) opnar for å krevje inn bompengar på Sotrabrua på nytt, melder Kystradioen.

— Eit nytt fastlandssamband til Sotra bør finansierast med statlige pengar. Dersom det ikkje lar seg gjere må innbyggjarane få avgjere om det igjen skal bli bompengar, seier Vidar Arnesen i Fjell FrP til Kystradioen.