— Det er direkte provoserende å oppleve at de andre partiene bagatelliserer tilbakebetalinger til avgiftsbetalerne. Nå må kommunen gjøre opp for seg. Har de krevd inn for mye avgiftskroner skal dette betales tilbake til dem som eier pengene, er Bakkes melding.

— Hvis kommunen ikke gjør opp for seg, grenser dette til økonomisk kriminalitet, mener han.

Bakke har sittet i den arbeidsgruppen som har med å avdekke omfanget i denne siste kommunale gebyrskandalen. Han oppfordrer byens avgiftsbetalere, bedrifter, borettslag og huseiere å saksøke kommunen for å få tilbakebetalt for mye innkrevd avgift hvis kommunen ikke betaler.

Hans partifelle på Stortinget, Arne Sortevik, mener denne saken egner seg for en offentlig høring.

— Det vil kunne bidra til å avdekke hva som skjedde da kommunen la seg på et altfor høyt avgiftsnivå, sier han.

Sortevik reiste selv spørsmålet blant annet om rentenivået som kommunen opererte med. Han ønsket på 90-tallet en gjennomgang av vann- og avløpsregnskapet for å få klarlagt om gebyrene var for høye. Men han fikk ingen andre partier med seg på dette.

Det var først etter at kommunerevisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon at det ble klart at kommunen krevde for mye i vann- og avløpsgebyrer.