Liv Røssland, Arvid Blommedal, Gunnar Bakke, Knut Vidar Schjenken, Arnulf Svanevik og Tor Woldseth har signert en avtale om å frede hverandre på nominasjonsmøtet. I et parti der konflikt er regelen rundt nominasjoner, er avtalen klokelig låst ned i en bankboks.

Bryter partiskikk

Både nominasjonskomitéens formann, stortingsrepresentant Arne Sortevik og leder av Bergen Fremskrittsparti, stortingsrepresentant Karin Woldseth, er kjent med avtalens innhold. Det at seks toppkandidater på denne måten blir enige om å dele posisjoner seg imellom er for øvrig i strid med god organisasjonsskikk og kan være eksklusjonsgrunn i Frp.

Avtalen bidro til å skape ro rundt nominasjon inntil bystyremedlem Knut Holme Sulen i forrige uke skal ha truet Arvid Blommedal med kompromitterende lydopptak. Mandag varslet Blommedal Arne Sortevik per e-post at han og Arnulf Svanevik ikke lenger står ved avtalen.

I de siste dagene har sekretær i bystyregruppen, Knut Vidar Schjenken, kontaktet Svanevik og advart han om at dersom han ikke sto ved avtalen, forberedte Liv Røssland, generalsekretær i Frp, Geir Mo og organisasjonssjef Leif Hjeltnes eksklusjonssak mot Blommedal og Svanevik.

Avviser trussel

De to har oppfattet dette som en utilslørt trussel. I går måtte både Røssland og Geir Mo drive brannslukning. Mo sier til BT at påstandene om forberedelser til eksklusjon er tatt ut av luften.

Det som står fast er at Blommedal og Svanevik ikke er bundet av avtalen. Det kan bety endringer på nominasjonsmøtet. Det er ingen hemmelighet at Knut Vidar Schjenken står svært utsatt til.

Skulle ikke partene finne frem til en form for våpenhvile i løpet av dagen, kan nominasjonsmøtet i kveld ende med full strid mellom Arvid Blommedal på den ene siden og Liv Røssland på den andre.