«Dette er helt feil slutning, og byråden burde snarest kontakte sin byggesakssjef og få et kurs i byggesaksbehandling hos ham» skriver Sigurd Galtung Døsvig i et klagebrev til kommunen.

Byråden han snakker om, er Filip Rygg (KrF), som på det tidspunktet brevet ble sendt var byråd for byutvikling. Nå er stillingen overtatt av Henning Warloe (H).

Frp-veteran

Sinte naboer som klager på tillatelser til å bygge på tomten ved siden av, er daglig kost for en byråd som har ansvar for byggesaker. Men denne rasende naboen er ingen hvem som helst.

SINT NABO: Sigurd Galtung Døsvig
ARKIV

Sigurd Galtung Døsvig er en veteran i et av byrådspartiene, Bergen Frp. Han har sittet flere år i bystyret, deriblant i komite for miljø og byutvikling, som avgjør byggesaker. I høst er han leder av nominasjonskomiteen til Bergen Frp, som skal foreslå kandidater til neste års valgliste.Da byrådet behandlet byggesaken første gang i april, ga det tillatelse til oppføring av boligbygget i Nye Sandviksvei, på naboeiendommen til Døsvig. Dermed snudde de vedtaket til byggesaksetaten, som hadde gitt avslag på søknaden. Blant byrådene er som kjent to av Døsvigs partifeller — nemlig Liv Røssland og Helge Stormoen.

Vedtaket fikk Døsvig til å skrive en illsint klage, som begynner slik:

«Med forbauselse konstaterer jeg at byrådet, som ikke består av teknisk kyndige personer, har gitt sitt samtykke til tre dispensasjonssøknader».

"Ubeboelig"

Døsvig eier bygården som ligger ved siden av den smale tomten der Link Arkitektur har tegnet et leilighetsbygg i seks etasjer. I dag brukes tomten til parkering.

«Byrådet er positive til det omsøkte «infill-prosjektet» og viser til at det er i tråd med kommunens vedtatte politikk om fortetting og byutvikling» skriver byråd Henning Warloe etter at byrådet behandlet klagen fra Døsvig i november. Warloe fikk støtte fra resten av byrådet - inkludert Frp.

Det får ikke Døsvig til å spare på kruttet mot sitt eget byråd:

«At en ubeboelig tomt gis byggetillatelse av en politiker med null teknisk kompetanse som dermed gir store ulemper for den eksisterende bebyggelse finner jeg svært uakseptabelt» skriver Døsvig.

Han viser til at kommunens egen byggesaksetat to ganger har sagt nei til prosjektet. Dessuten har Byantikvaren gått imot bygget, fordi det bygger ned en rest etter det historiske hageanlegget tilknyttet Halvorsens villa og dekker til en viktig nyrenessanse-fasade.

Døsvig reagerer særlig på takterrassene, som han mener vil gi innsyn til leilighetene i bygget han selv eier.

Vil vurdere habilitet

Torsdag kveld ble Døsvigs klage behandlet av bystyrepolitikerne i komité for miljø og byutvikling.

Silje Hjemdal (Frp) opplyser at saken ble utsatt for å dra på befaring til tomten.

— Jeg vil uansett få min habilitet vurdert, fordi en tidligere kollega er daglig leder i firmaet som er klager, skriver hun i en sms til BT.

— I tillegg er jo Sigurd Galtung Døsvig klager. Har dere i Frp vurdert habiliteten deres på grunn av det?

— Jeg fikk vite at de skulle utsette saken for befaring, og meldte samtidig at jeg ikke ville diskutere saken på grunn av menneskene i den, og ville få min habilitet vurdert. Derfor vil jeg heller ikke delta på befaringen, svarer Hjemdal.

Utbygger gikk konkurs

Befaringen vil trolig bli holdt i desember. Først etter det vil politikerne avgjøre om Døsvig får medhold i sin klage.

Hvem som skal bygge ut tomten dersom det blir grønt lys for utbygging, er derimot helt i det blå. Nordea har sendt et brev til kommunen der banken opplyser at de har pant i eiendommen, etter at den tidligere eieren har gått konkurs. Dersom utbyggingsvedtaket blir bekreftet, sitter i så fall banken på en adskillig mer verdifull tomt enn uten.

MODERNE: Bygget vil bryte med de omkringliggende bygårdene fra 1800-tallet.
ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR
OMSTRIDT: Terrassene er et av punktene Døsvig klager på. Han mener de vil gi innsyn.
ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR