— Vedkommande har tilstått, og har i dag godtatt å betale forelegget, seier den lokale lensmannen.

Mannen er formannskapsmedlem og gruppeleiar for Frp i kommunestyret.