Sist uke skulle Bergen Frp distribuere 122.000 valgbrosjyrer til husstander i Bergen. Men det viste seg at 15.000 av brosjyrene var sporløst borte.

— Vi mistenker at noen av de ansatte, grunnet egne politiske preferanser eller fordi vi for eksempel har fremmet forslag på og konkurranseutsette posten, har mistet eller kastet disse, sier regionsekretær for Frp i Hordaland, Daniel C.E. Hägglund.

Ifølge Hägglund har Frp vært ut for noe lignende ved tidligere valg.

— Det var blant annet en episode i Oslo for noen år siden der vi fant en hel container med Frp sine valgaviser, sier han.

- Litt merkelig

Hägglund forteller at han fikk en e-post fra posten før helgen der det sto at det manglet 15.000 brosjyrer i forsendelsen. Men hvor de var blitt av fikk han ingen svar på.

— Det er jo litt merkelig at det kan forsvinne 15.000 brosjyrer. Hadde det vært 2000, kunne jeg forstått det, sier han.

Han synes det er for gale dersom det er noen ansatte som faktisk har gjort dette.

— Hvis dette er tilfelle så er dette en meget udemokratisk sak hvor enkeltpersoner har sensurert oss som politisk parti og vårt politiske budskap til velgerne.

- Meningsløs

Informasjonssjef i posten, Jørn Michalsen, bekrefter at det manglet 15.000 Frp-brosjyrer da posten skulle distribuere brosjyrene i Fyllingsdalen og Laksevåg forrige uke.

— Hva som er årsaken til det, vet vi ikke. Men dette er noe som skjer relativt ofte. Vi tar da kontakt med kunden og sier at vi har fått for lite materiell. Så tar vi kostnaden med å distribuere det resterende, sier Michalsen.

Han reagerer sterkt på beskyldningene til Hägglund.

— En påstand om at ansatte skal ha kastet dette, er meningsløs. Det er jo ikke mulig å kaste 15.000 brosjyrer, sier han.

— Vi har jo også ansatte i posten med mange forskjellige politiske synspunkter. Uansett hva man måtte mene politisk, så går dette ikke ut over distribusjonen i posten. Jeg synes rett og slett at han bør la være å komme med slike påstander.