For begge var det ein framgang på nær fire prosentpoeng.

Krf gjekk litt tilbake, men er framleis nummer tre med 18,8 prosent. Dermed ligg det i lufta at ordførar Inge Reidar Kallevåg (H) held fram som fremste folkevald. Ap fekk til samanlikning 13,2 prosent.