Da Askøy kommunestyre 2. februar behandlet prinsippsaken om veipakken på Askøy skulle finansieres av bompenger, var det et enstemmig kommunestyre i den Frp-styrte kommunen som støttet planen. Tirsdag måtte to av de samme politikerne stemme imot forslaget de var for i kommunestyret.

Frp har landsmøtevedtak på at ingen av partiets politikere skal støtte et vedtak om bompengeinnkreving uten at det har vært oppe til folkeavstemning.

Pisk

For fem uker siden støttet Roald Steinseide og Rosalind Fosse prinsippet om bompengefinansierte veiløsninger. Tirsdag stemte de sammen med Frps fylkestingsgruppe da den krevde folkeavstemning først. Snuoperasjonen vakte en del munterhet blant de øvrige partiene.

— Jeg ser at det finnes partipisk også i andre partier, sa Nils Olav Nøss (Ap).

Han argumenterte også sterkt imot at Steinseide og Fosse skulle bli kjent inhabile, fordi de sitter i styret til Askøyveiene AS, som har utarbeidet rapporten.

— Det ville nok være bekvemmelig for de to å slippe å ta en avgjørelse i denne saken. Men det gjør dem ikke innhabile, sa Nøss.

Søviknes forsvarer

Hverken Steinseide eller Fosse uttalte seg i debatten, men overlot til gruppeleder Terje Søviknes å forsvare standpunktene sine.

— Frps primærstandpunkt har hele tiden å la folk selv få avgjøre om de ønsker å betale bompenger for å få bedre veier. Vi prøvde å få til folkeavstemning på Askøy, men hadde ikke de andre med oss. Da valgte vi å støtte prinsippsaken om bompenger, sammen med resten av kommunestyret, sa Søviknes.

Også i fylkestinget falt kravet om folkeavstemning, men her fikk Frp støtte av Rødt sine to representanter.

Hva synes du om bompenger? Si din mening i feltet under!