Frp dobler oppslutningen til over 31 prosent på BT-målingen. Den store taperen på målingen er Sotralista.

Fremskrittspartiets utsikter til brakvalg får ordførerkandidat Indrevik til å utbryte: — Oi, oi, oi. Artig.

Indrevik er klar til å innta ordførerkontoret.

— Blir det flertallssamarbeid med Høyre og Sotralisten, er vi enige om at det største partiet skal få ordføreren, sier Indrevik.

Og meningsmålingen til Opinion etterlater i hvert fall ingen tvil om styrkeforholdet: Frp er dobbelt så stor som Høyre, mens Sotralista stuper fra 21,7 prosent ved forrige valg, til 8,2 på dagens måling.

Fjell er plukket ut som en av Fremskrittspartiets pilotkommuner i Hordaland. Ekstrasatsingen ser ut til å bære frukter.

Eiendomsskatt

Med et valgresultat lik BTs partibarometer, vil Indrevik suse inn i kommunestyret med den overlegent største partigruppen. For fire år siden fikk partiet syv plasser, nå ligger Frp an til 14.

Innføring av eiendomsskatt for næringslivet har vært en av de mest brennbare politiske sakene i Fjell det siste året. Frp, Høyre og Sotralista går til valg på å få skatten fjernet. Eiendomsskatten ble innført med stemmene til de andre partiene, deriblant to Frp-utbrytere som i perioden meldte overgang til Demokratene.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Espen Villanger tror oppslutningen om sitt parti avspeiler den nasjonale trenden. - Målet vårt er å beholde oppslutningen fra 1999, sier han.

Da har Ap-folket i Fjell en jobb å gjøre i valgkampinnspurten. Partiet som var størst i Fjell for fire år siden, går tilbake 4,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren sammenhengende de siste 14 årene. Ole G. Fredheim har hatt kjedet de siste tolv årene.

«Uetterrettelig»

— Fredheim er en folkelig og jovial kar med skikkelig bakgrunn fra arbeidslivet. Villanger er en helt annen type. Han vet nok knapt hva en kjeledress er, sier Indrevik, som for snart tjue år siden meldte seg ut av Høyre og inn i Frp.

Villanger gir heller ingen flatterende karakteristikk av sin hovedmotstander.

— Indrevik er en uetterrettelig politiker. Han fører folk bak lyset i argumentasjonen når han for eksempel påstår at vi vil innføre eiendomsskatt også for boligeiendommer.

Folk som følger lokalpolitikken i Fjell tett, beskriver superveteranen Indrevik som lojal mot Frp i ett og alt. Han omtales ikke som utpreget visjonær, men som en talefør politiker med evne til å finne saker å profilere partiet på.

Villanger går for å være en likandes kar som trass sin unge alder har skaffet seg solid erfaring i Fjell-politikken. Hans største utfordring er at han har operert i skyggen av ordføreren, og på langt nær er like kjent for fjellsokningene som forgjenger Fredheim.

BT samlet de to rivalene til debatt rundt et kafébord på Sartor Senter.

Skattekrangel

Mens Indrevik ser rødt når temaet eiendomsskatt blir brakt på bane, mener Villanger skatten er påkrevd.

Villanger: - Skolen i Fjell er utarmet, eldreomsorgen må bedres. Foreldre har demonstrert fordi skolebudsjettene er kuttet til beinet. Dessuten mangler vi penger til å sette et nytt pleie- og omsorgssenter på Ågotnes i full drift. Eiendomsskatten skal øremerkes skole og omsorg. Selv om Frp prøver å skape inntrykk av det motsatte, går Ap ikke inn for innføring av eiendomsskatt på boliger.

Indrevik: Politikerne er som alkoholikere, de får aldri nok. Fjell-budsjettet er på 605 millioner kroner. De tolv millionene man tar inn i eiendomsskatt er småpenger i kommunekassen, men kan føre til at småbedrifter går dukken, flere blir ledige og utgiftene på sosialbudsjettet vokser. Kommunen kan heller effektivisere, selge seg ut av BKK og bruke avkastning fra fond til drift.

Blåser av naturparker

Frp er sterkt imot etablering av naturparker i kommunen. Disse parkene vil bli få enda sterkere beskyttelse mot utbygging enn de såkalte LNF-C-områdene.

Villanger: Fjell har like høy befolkningsvekst som mange afrikanske land. Resultatet ser vi aller best på Lille-Sotra. Store områder er bygget ned. Vi vil sikre fine gjenværende naturområder slik at innbyggerne kan bevege seg fritt uten å møte inngrep. Grunneierne vil kunne drive utmarken sin selv om de blir innlemmet i naturparker.

Indrevik: Etablering av naturparker vil bety båndlegging av store eiendommer uten at grunneierne får noen erstatning. Allemannsretten sikrer uansett folk muligheten til å ferdes i skog og mark. I deler av kommunen finnes det knapt byggeland igjen. Nå vil Ap og de andre innføre restriksjoner som vil skape store og helt unødvendige konflikter.

Bybane-visjoner

Sotrabrua er snart sprengt. Villanger vil ha bybane på lang sikt.

Villanger: Det er visjonært å tenke seg bybane til Sotra, men det viktigste på kort sikt er å få utvidet kollektivtilbudet fra Straume til Bergen. Flere parkeringsmuligheter ved bussterminalen og hyppigere avganger derfra til sentrum er en god løsning. Kollektivtrafikken må ta unna størstedelen av enorme trafikkøkningen som kommer.

Indrevik: Bilen er kommet for å bli, og folk blir mer og mer avhengig av den. Bybane vil være et tilbakeskritt. Vi er ikke imot bompenger for å finansiere en ny fastlandsforbindelse. Men Frp sier klart nei til bompenger på Sotrabrua for å finansiere bedre kollektivtilbud til Bergen.

- 5 flyktninger er nok

UDI har bedt Fjell kommune ta imot 20 flyktninger i år. Frp mener fem får holde.

Indrevik: Flyktningene må ikke bli begunstiget i forhold til andre innbyggere i Fjell. Vi vil ikke ta imot flere før vi vet hvordan de som alt er her, har tilpasset seg. Det viktigste er at de kommer seg i jobb og respekterer lov og orden. Vil Espen være med på folkeavstemning om mottak av flyktninger i kommunen, eller stoler du ikke på folket?

Villanger: Asyl- og flyktningpolitikken kan velgerne avgjøre ved valg hvert fjerde år. Jeg er blir trist og flau over innfallsvinkelen til Indrevik og Frp. Tanzania tok imot en million flyktninger fra Rwanda, da må vi i Fjell kunne ta imot 30. Etter bevilgningene fra staten sitter vi faktisk igjen med overskudd i flyktningregnskapet. Dessuten har Fjell har vært flink til å integrere flyktningene i lokalsamfunnet.

ORDFØRERKAMP: Arbeiderpartiets Espen Villanger (t.h.) har grunn til være misunnelig. Fremskrittspartiets Georg Indrevik nyter smaken av pipetobakk og velgerpopularitet i Fjell.<p/>FOTO: ARNE NILSEN