Gunnar Wiederstrøm

I tillegg skal partiet fjerne 600 kommunale stillinger og kutte kraftig i kulturbevilgningene.

Verstingene

I går presenterte partiet kommunevalgprogrammet sitt på Statsraad Lemkuhl, ikke minst for å symbolisere at Frp er et parti som tar vare på vår kulturarv.

Og det skal Frp ha. Trass i partiets skepsis til feite kulturbudsjetter, Frp har en vesentlig del av æren for at staten bevilger penger til drift av seilskutene. Det er kanskje litt ufortjent å trekke frem at de nå høyst uønskede stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Jørn Stang og Terje Knudsen, drev saken frem både i partiet og på Stortinget.

Og helt kulturfiendtlig er ikke partiet lenger. I programmet vil partiet arbeide for at museene og bibliotekene oppdateres til dagens behov og arbeide for å sikre kulturarven for fremtidens generasjoner. Det hører i denne sammenhengen med at partiet vil avvikle byantikvaren, institusjonen som nettopp skal arbeide for å bevare kulturarven.. Og det skal selges kunst for en milliard, men det synes ikke Liv Røssland er noe problem.

Sliter med underskuddet

— Vi skal bare selge en del av kunsten. Det aller meste blir igjen, og hva er vitsen med å ta vare på kunst som bare ligger lagret og ingen får se? spør hun.

Frp vil fjerne eiendomsskatten, men har for første gang tatt et forbehold om dette i partiprogrammet.

— Vi innser at dette blir vanskelig å få til i denne perioden i og med at underskuddet i fjor var på 300 millioner kroner, sier Liv Røssland.

— Vi trenger kanskje åtte år for å få det til, legger annenkandidat Gunnar Bakke til.

Eiendomsskatten innbringer kommunen nærmere 300 millioner kroner årlig.

I programmet er det ingen tall. For å se effekten av Frps forslag må man ty til partiets budsjettforslag og økonomiplan fra bystyrets budsjettmøte i fjor. Der er salg av eiendommer, aksjer og kunst viktigste tiltak for å skaffe penger.

Feite fond

Salgsgevinsten på 6,5 milliarder kroner plasseres i fond. Avkastningen skaffer Frp 400 millioner kroner i 2004. Sammen med omprioriteringer på budsjettet (les kutt på kultur), fjerning av bydelsreformen og effekt av konkurranseutsetting har partiet 800 millioner kroner ekstra å rutte med i 2005. Bare på konkurranseutsetting sparer Frp nesten 200 millioner kroner i 2005.

I budsjettforslaget har og partiet lagt inn effektivisering på 3,5 prosent. Det betyr fjerning av 400 stillinger.

— Ingen skal sies opp, og både eldreomsorg og skole skal styrkes, lover Liv Røssland. Det er administrasjonen som skal få svi.