Frp-lederen akter i valgkampen å sette i gang et nytt, kraftig stormløp mot regjeringens asyl— og innvandringspolitikk. Det gjorde han tindrende klart da han gjestet Etnemarknaden i går og utdypet sine synspunkter i samtale med Bergens Tidende.

For det første må det etter Hagens skjønn bli helt slutt på å etablere nye asylmottak i Norge. Han vil heller bruke statlige midler til å finansiere nye mottak i Albania i samarbeid med andre land.

For det andre vil han skjerpe lovverket for å få bukt med tvangsekteskapene som han mener er en fordekt måte å få slektninger inn i Norge på.

- Erna bare prater

— Det er ingen problemer å få satt en stopper for tvangsekteskapene, for vi kan bare stille krav om at de som gifter seg har en egnet bolig og dessuten har inntekt som gjør dem i stand til å være forsørger, sier Hagen, og minner om at Norge er det landet som i forhold til folketallet mottar flest asylsøkere.

Han levner ikke kommunalminister Erna Solberg noen som helst ære for det hun har gjort i håp om å begrense tilstrømningen av asylsøkere.

— Hun bare prater og prater, og er en god eksponent for den naivitet og dumsnillhet som preger denne regjeringen, lyder Carl I. Hagens sarkastiske dom.

Frykter arbeidsinnvandring

Han vil også ha effektive tiltak for å bremse arbeidsinnvandringen som «helt sikkert» vil komme som følge av EU-utvidelsen. Som EØS-medlem vil Norge være forpliktet til å ta imot arbeidssøkere fra østeuropeiske land som for eksempel Litauen og Polen. Hagen snakker om faren for «sosial dumping.» Han vil ha en overgangsordning for Norge på syv år for å unngå en altfor brutal omstilling.

— Med 110.000 ledige her til lands trenger vi ikke flere asylsøkere og innvandrere. Derfor er det trist at for eksempel et parti som Venstre, med sitt krav om fri arbeidsinnvandring, er med og gambler med folks trygghet, sier han.

Startskudd i Etne

Frp-lederen valgte Etne som starten på en omfattende valgkampturné denne ettersommeren. Han tyvstartet riktignok med appell på Sildajazzen i Haugesund i går formiddag, men debattmøtet i Etne med blant andre Høyres Oddvard Nilsen, Arbeiderpartiets Ranveig Frøiland og Senterpartiets Marit Arnstad var den første politiske konfrontasjon han ga seg inn i.

Carl I. Hagen har liten sans for debatten om å gi kommunene mindre øremerkede midler. Han er mer fristet av at pengene skal følge sykehjemspasienter og skolebarn til å velge den institusjon eller det lærested som er ønskelig, fremfor at kommunene skal bestemme.

Mistillit?

Han sier det slik i samtale med BT:

— Hvorfor skal de eldre være avhengig av kommunens økonomi? Vi har jo automatiske rettigheter for folk over 67 år, og retten til ledighetstrygd og for den saks skyld uføretrygd er i mange tilfeller automatisk, sier han.

Disse synspunktene la han også frem på debattmøtet etterpå, og høstet mye kritikk fra de fleste motdebattanter. Særlig Marit Arnstad (Sp) ga ham inn for at han på denne måten viste «grunnleggende mistillit» til lokalpolitikerne.

— Det er feil. Men jeg har aldri hatt særlig tillit til andre enn Frp-politikere, svarte han spydig.

STANDSMESSIG: Carl I. Hagen ble kjørt i standsmessig doning til Etnemarknaden, og ble hilst velkommen av lokalpartiets leder Oddvar Tveten.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL