For et drøyt halvår siden var Frp en del av byrådet i Bergen. I dag la de frem forlik om budsjett for 2010 og økonomiplan for årene 2010-2013 med sine gamle byrådskamerater i KrF og Høyre.

Forliket medfører at det flyttes på 34 millioner kroner av et totalbudsjett på ca 14 milliarder kroner.

— Sånn sett er det småpenger, men det er sannelig ikke småpenger for de det gjelder, sier Liv Røssland, gruppeleder for Frp i bystyret.

— Det er store penger for minstepensjonistene som trenger hjemmehjelp, det er store penger for de som mottar sosialstøtte og det er store penger for Bymisjonen, for å ta noen eksempler.

Da byrådet la frem sitt budsjettforslag i september foreslo de å øke egenandelene for flere omsorgstjenester. I tillegg ville de fryse sosialhjelpssatsene. Forslag som nå er reversert.

— Det er var viktige saker for oss å få på plass, sier Røssland.

Budsjettforliket salderer budsjettet med innsparinger på drøyt 24 millioner kroner med blant annet effektivisering, overtidsbegrensninger, restriktiv reisepolitikk og kutt i konsulentbruk.

Disse millionene kommer på toppen av det byrådet har lagt inn i sitt budsjettforslag. Det innebærer totalt effektivisering og innsparing på rundt 70 millioner koner. Budsjettpartnerne er innforstått med at det kan bli krevende.

— Men hvis vi ikke hadde ment at det er realistisk, hadde vi ikke foreslått det, sier Hilde Onahrhein, gruppeleder for Høyres bystyregruppe.

— Her må alle avdelingene i kommunen yte sin skjerv.

Ingen av partene ville si noe om hva som har vært de mest utfordrende forhandlingspunktene.-

— Det har vært gode, men krevende forhandlinger, sier KrFs gruppeleder i bystyret, Trygve Birkeland.

— Men siden byrådet valgte å bruke en del mer i tilleggsinstillingen enn vi er vant til, hadde vi mindre handlingsrom denne gangen.

Hva synes du om forliket? Si din mening her.