Bergen skulle få merke når Fremskrittspartiet fikk en hånd på rattet i styringen av byen. Partiet gikk til valg som garantist mot mer bompenger og bybane.

Ett år senere er det få som klarer å finne områder hvor Fremskrittspartiet i Bergen har høstet politiske seire.

— Frp er ikke til å kjenne igjen. De har opptrådt som pusekatter etter at de kom inn i byrådet, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad.

— Vi registrerer at det er stor forskjell på Frp i posisjon og i opposisjon.

Den trolig vanskeligste saken for byrådet har vært Bybanen og bompenger. Enden på visen ble at Bybanen skal forlenges og, hvis staten svikter, om nødvendig finansieres med bompenger. Det bekreftet Frp overfor BT 7. mai i år.

— Da må vel vi brette opp ermene, hvis staten svikter oss, sa byråd og Frp-leder Øistein Christoffersen den gang.

Les også: Bergen Frp angrer ikke

Leter etter stempelet

— Jeg finner ikke en eneste sak der Frp har innkassert en betydningsfull seier, sier Hans-Carl Tveit (V).

Høyre har hånd om byens finanser og får mer penger til kultur, KrF kan skryte av Bybanen mens Frp-ledelsen selv sliter med å finne partiets stempel på byrådets politikk.

Eiendomsskatten trekkes frem som den største triumfen. Ikke at den er fjernet, som målet var, men at den ikke har økt.

Ved fremleggelsen av budsjettet for 2009 ble det fremstilt som en seier å budsjettere med lavere rammer til eldre og særlig omsorgstrengende enn det som blir brukt i år.

Også i media har Frps byråder slitt med å markere seg det siste året. En gjennomgang av BTs arkiver og Norges største mediearkiv, A-tekst, gir samme bilde. Med unntak av finansbyråd Christine B. Meyer (H), er Frps to byråder de minst omtalte det siste året.

— Det kan være at den mest ekstreme Frp-politikken ble dempet da Øistein Christoffersen skandaliserte hele byrådet i den såkalte «hundesaken», rett etter at byrådet hadde tiltrådt, sier Oddny Miljeteig (SV).

Hun tror likevel at Bergen vil merke mer til Fremskrittspartiets politiske merkelapper i årene fremover.

— De er sikkert underveis. Det ser vi blant annet på forslaget om konkurranseutsetting av hjemmesykepleien.

Vanskelig lokalpolitikk

Å føre Frp-politikk på lokalplan er spesielt utfordrende for Fremskrittspartiet, mener forsker Yngve Flo på Rokkansenteret ved UiB.

— Frp ønsker seg et fundamentalt annet system med mindre lokalt styre på enkelte felt og mer på andre områder, sier Flo.

— Nå må de forvalte og handle innenfor et system som de er grunnleggende uenige i. Det gir ikke det beste grunnlaget for å skape en Frp-kommune.

Heller ikke Flo har merket seg noen klare Frp-seire i Bergen i året som har gått.

— Det er lettere å peke på de sakene hvor de har måttet kompromisse eller gi etter, sier han.

Flo lar seg overraske over at vi ikke har sett en folkelig Frp-opposisjon i protest mot manglende Frp-politikk i Bergen.

— Det tyder på en forholdsvis velutviklet partikultur, sier han og viser til SVs problemer med intern partiopposisjon i forhold til den rød-grønne regjeringen.

Systemkritikk forsvinner

— Dette er klassisk for et parti som er vant til opposisjon, sier Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB.

Hun har to forklaringer på forskjellen mellom Fremskrittspartiet i opposisjon og i posisjon.

— Systemkritikere som kommer til makten, må forholde seg til systemet og blir en del av det, sier hun.

Kort sagt forvandles systemkritikerne i opposisjon til systemets forsvarere i maktposisjon.

Den andre forklaringen er enkel og lettfattelig.

— At ett parti får rent flertall er utopisk i vårt system. Makt i et parlamentarisk system er å gi og ta, sier Fimreite.

— Så blir det kanskje de sakene velgerne stemte på, som blir gitt vekk.

Hva synes du om Frp i byråd? Legg inn dine kommentarer under!