Erfaring med 2gg Bondevik og 2gg Stoltenberg viser at det trengs et sterkt Frp i regjering for å få til fornyelse i Norge.

Norges innbyggere lever i et av verdens rikeste land. Oljemilliardene gir oss økonomisk handlefrihet. Vi har overskudd på statsbudsjettet og et av verdens største kapitalfond. Det er på tide vi ruster opp i eget land; ikke bare investerer oljemilliarder på utenlandske børser.

God Frp-politikk er godt for hele landet – også god politikk for Vestlandet og for Hordaland.

FRPS FORNYELSE av samferdselspolitikken vil gi rask utbygging av moderne veier i hele landet. Frp mener staten skal betale. Bompenger er unødvendig transportskatt. Frp vil også at riksveifergene skal være gratis – de er en del av veien.

Frp vil at staten skal investere i jernbanei Bergensregionen slik staten gjør i Osloregionen. Frp vil forlenge jernbanen til Flesland og til Åsane og modernisere Bergensbanen.

Frp vil endre finansieringen av skoler og sykehjem. Staten skal betale direkte til skolen eller sykehjemmet som eleven og den pleietrengende selv velger. Frp vil at private skal kunne drive både skoler og sykehjem. Dette innebærer bedre skoletilbud og sykehjemstilbud også i Hordaland. Frp vil styrke sykehusenes økonomi og fjerne den skammelige sykehuskøen.

FRP VIL GI kommunene langs kysten tilbake råderetten over strandsonen. Lover og forskrifter utarbeidet for Indre Oslofjorden er totalt unødvendig og ubrukelig for Vestlandet. Vi vil fjerne den innsigelsesretten som en rekke statlige instanser har mot lokale utbyggingsvedtak. Dette er god politikk for Hordaland.

Frp vil stramme inn på asylpolitikken slik det for lengst er gjort i Danmark. FrP vil styrke politiet fordi kriminaliteten har økt med den rød-grønne regjeringen.

Frp vil gjøre Norge til et bedre og tryggere land å leve i. God Frp politikk vil gi helsestell som fungerer og n eldreomsorg som gjør det godt å bli gammel. Et velferdssamfunn der ingen møter stengte dører og kalde skuldre. Et velferdssamfunn der det er viktigst at den som trenger tjenesten faktisk får den og ikke viktigst at tjenesten blir produsert av det offentlige. Det er det dette valget handler om.

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.