OLAV GARVIK

Selv om nominasjonen og den endelige avklaringen formelt sett skjer 11. desember, er så å si all spenning om hvem Fremskrittspartiet skal satse på allerede borte.

Det er et enstemmig vedtak i nominasjonskomiteen, med ringreven Knut Hanselmann som leder, om at de tre stortingsrepresentantene bør få de samme plassene på listen som sist.

Ettersom det ikke er kommet forslag på motkandidater fra lokallagene er det grunn til å tro at de tre som i dag sitter på Stortinget fra Hordaland Frp vil gli lett gjennom den videre prosessen.

— De er blitt «voksne»

I Frp er det riktignok tradisjon for basketak som ikke alltid er politisk motivert, men denne gang har det knapt nok vært tegn til uro omkring nominasjonen.

Denne idyllen står i sterk kontrast til lurvelevenet under nominasjonen for fire år siden. Da gikk det hardt for seg før den endelige listen var klar. Også den gang var Knut Hanselmann leder i nominasjonskomiteen, og han har så visst ikke glemt rabalderet:

— Nei, og nettopp derfor hadde jeg store betenkeligheter med å lede nominasjonsprosessen i år. Den gang var det strid om så å si alle plassene på listen.

— Betyr det at dine partifeller er i ferd med å bli disiplinerte?

— De er i hvert fall blitt «voksne», sier han.

Søviknes på «hedersplass»

Det har lenge vært en viss usikkerhet om hvilken plassering Os-ordfører Terje Søviknes ville få. Nominasjonskomiteen foreslår at han blir oppført på aller siste plass, nummer 21, som er fremhevet som såkalt «hedersplass». Den andre ordføreren som Frp har her i fylket, Helge André Njåstad i Austevoll, er foreslått på 20. plass. Komiteen begrunner dette med at jobben som ordfører er så viktig at de begge bør få hedersplassene på Frp-listen.

De øvrige kandidatene er foreslått i alfabetisk rekkefølge.